GERÇEK ZAMANLI REKLAMLARIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SOSYAL MEDYA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MÜZEYYEN GÜNAYDIN

Consultant: Alparslan Nas

Abstract:

Son yıllarda yaşanan medyadaki değişim ve sosyal medya platformlarının ortaya çıkışı markalara da pazarlama çalışmaları için yeni fırsatlar yaratmıştır. Bu fırsatları değerlendiren ve pazarlama stratejilerine sosyal medya pazarlamasını dahil eden markalar, sosyal medya aracılığı ile farklı reklam stratejileri uygulayarak hedef kitlelerine ulaşmaktadır. Sosyal medya pazarlaması bağlamında gerçekleştirilen reklam türlerinden birisi de gerçek zamanlı reklamlardır. Sosyal medya platformlarının anlık iletişime ve etkileşime olanak tanıması markalara da gerçek zamanlı olarak hedef kitlenin beklentilerine cevap verme ve hedef kitlenin diyaloglarına dahil olma fırsatı sağlamıştır. Yaşadığımız gerçek zamanlı devirde tüketici beklentilerine karşılık vermek, markaya olumlu bir algı yaratmak ve ürün/hizmetlerin satın alınmasını sağlamak için gerçek zamanlı reklam çalışmaları markalar için zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla gerçek zamanlı reklam çalışmaları markalar tarafından sıklıkla kullanılan ve kullanımı gün geçtikçe artan bir reklam türüdür. Bu çalışma ile gerçek zamanlı reklamların tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkisi ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada tüketicilerin gerçek zamanlı reklam algılarını ve gerçek zamanlı reklamların satın alma davranışına etkisini ölçmek amacıyla anket ve derinlemesine görüşme teknikleriyle veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda ise bu veriler analiz edilerek gerçek zamanlı reklamların tüketicilerde olumlu bir algı bıraktığı ve tüketicilerin satın alma davranışını olumlu etkilediği görülmüştür. -------------------- The change in media and the emergence of social media platforms in recent years has created new opportunities for brands in marketing. Brands that utilize these opportunities and incorporate social media marketing into their marketing strategies reach their target audience by implementing different advertising strategies through social media. One of the types of advertisements that are performed in the context of social media marketing are real-time advertisements. The ability of social media platforms to provide instant communication and interaction, provided brands an opportunity to respond to the expectations of their target audience and to participate in their dialogues in real time. Real-time advertising has become a necessity for brands in the real-time era in which we are living in order to respond to the expectations of consumers, to create a positive perception for the brand and to ensure the purchase of product/services. Therefore, real-time advertising is a type of advertising that is frequently used by brands and is increasingly being used. In this study, the effect of real-time advertisements on the purchasing behavior of consumers was tried to be revealed. For this purpose, in order to measure the real-time advertising perceptions of consumers and the effect of real-time advertisements on purchasing behavior, data were obtained through survey and in-depth interview technique. With this purpose, in order to measure the real-time advertising perceptions of consumers and the effect of real- time advertisements on purchasing behavior, data were obtained via survey and in-depth interview technique. As a result of the research, it was seen that real-time advertisements left a positive perception in consumers and positively affected their purchasing behavior.