Bireyi bedene dönüştüren baskı politikalarının sanata etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Emre Çalış

Supervisor: ÖMER HAKAN ONUR

Abstract:

Kültür endüstrisi, sanat yapıtlarını kendi zevkine göre düzenlediği siyasi sloganlar olarak seyirci kitlesine sunmaya devam ediyor. İzleyici kitlesine sunulan yapıtların alt yapısını ise; dünyanın dört bir yanında sanat hamiliği yapan, özerkliğini maddiyatla perçinlemiş global kurumlar oluşturmakta. Bu kurumsal yapıların oluşturduğu yönetim şekilleri içerisinde geliştirilen, temelini tahakküm mantığının oluşturduğu propaganda ve tanıtım afişlerinin dağıtım görevi ise sanatçı ve sanat eserine verilmiştir. Yönlendirme ve uyum stratejilerinin farklı bir kolu haline gelen sanat ve sanat ortamının, etkileşimde bulunduğu çok uluslu sermaye tarafından nasıl kullanıldığı ve yönlendirildiği bu çalışmanın konusunu oluşturur. Sanat ve sermaye ilişkisinin geliştirdiği süreçte oluşturulan politik tavırlar, politik sanat üretim yöntemleri, sanat atmosferi içerisinde öne çıkarılan kurum destekli sanatçı projeleri, sermaye ve milli politika odaklı sanatçı tanıtımı, yüzeysel nüfus odaklı sanatçı transferleri gibi tanımlamalar ise çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. SUMMARY The Culture industry, however much we may disagre with its direction, continues to present the works of art to audiences as if it is its own agenda of supporting creative processes. Nevertheless, what shapes the creative process and presentaion of the arts to audiences fundamentally is the direction given by the multi-national capital which funds the arts according to its own political agenda. These organisations, through their funding projects creative an environment which promotes their oppressive political propaganda by insidiously dominating artist’s creative process and their work of arts. Thus the subject matter of the thesis is the exploration of how the arts and the creative environment have become not so subtle branch of multi-national capital’s and how the art are being exploited to further their own aims and objectives. Specifically, this thesis explores the relationsship between how capital and the work of arts within various concepts. This includes exploration of descriptions of concepts such as political behaviours producing political art tecniques, evermore popular artistic collaborations between the arts and the capital, promotions of artists amenable to funding organisations ethos and national political themes.