Transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşması ve Türkiye’ye etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Namıka Elif Küçük

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANLAŞMASI VE TÜRKİYE’YE ETKİSİ Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri küresel ticarette oyunun kurallarını belirleyen iki kutuptur. Küreselleşme ile beraber uluslararası ticaret sınırları kalkmış ve ülkeler birbirleriyle daha az engele takılarak ticaret yapmaya başlamışlardır. Ve çeşitli seviyelerde entegrasyonlara dahil olarak ekonomilerini küresel ekonomiye entegre etmeye çalışmaktadırlar. Bu noktada Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nın yakın zamanda ortaya çıkması ve özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanacak olması serbest ticaret anlaşmalarının önemini bir kez daha dile getirmiştir. Bu anlaşmayla beraber dünya ticareti daha önce olmadığı gibi şekillenmiş olacaktır. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması imzalandığı takdirde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere olumsuz etkilerinin olacağı açıktır. Bu çalışmada, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması detaylı bir şekilde anlatılarak imzalandığı takdirde Türkiye’ye olası etkileri ve Türkiye’nin anlaşmaya dahil olabilmesinin yolları incelenmiştir. ABSTRACT TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP AND ITS EFFECTS ON TURKEY The European Union (the EU) and the United States (the US) are the two blocks that determine the rules of the game in the global trade. International trade boundary has disappeared with globalization and countries have fewer obstacles to trade with each other. Furthermore, they have been trying to integrate their economy into the global economy by being included in various levels of integrations. In the recent years, Transatlantic Trade and Investment Partnership has appeared between the EU and the US. The importance of free trade agreements have been indicated once again. By means of this agreement, the world trade will be shaped like never before. If the Transatlantic Trade and Investment Partnership is signed, it is clear that it has negative impacts on developing countries such as Turkey. This study investigated the way how Turkey could be included in this agreement and its effects on Turkish economy.