Türkiye-Özbekistan ticari ilişkileri (1992-2017)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Sema Balcıoğlu

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

Bu çalışmada Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerin 1992 yılından 2017 yılına kadar olan süreç ele alınmıştır. Yirmi altı yıllık ticari ilişkiler dönemi, ürün bazında değerlendirilmiş ve hangi ürün gruplarının ticari faaliyetleri şekillendirdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Coğrafi özellikler, uluslararası ilişkiler, üretim ve pazarlama faktörleri ticari faaliyetleri etkileyen önemli unsurlar içerisinde yer almaktadır. Bu gibi çeşitli nedenler göz önünde bulundurularak Türkiye ve Özbekistan’ın ticari durumu yıl bazında incelenmiştir. İki ülke arasında ticari ilişkiler sürecinde, ithalat ve ihracat değerlerinin yanı sıra yıllar içerisinde artış ve azalışlarada yer verilmiştir. Ayrıca hangi ürün veya ürün gruplarının ticari ilişkilerde etkili olduğu belirtilmiştir. Ancak Özbekistan’ın dışa kapalı yapısı ve iki ülkenin verilerinin birbiri ile uyumlu olmayışı tez çalışması esnasında sıkıntı yaşanmasına sebep olmuş, bu nedenle çalışmada TÜİK verileri esas alınmıştır. Bu tez çalışmasında, Özbekistan’ın kuruluşundan günümüzü kadar Türkiye ile ticari faaliyetleri incelenmiş ve iki ülkenin ticaret faaliyetlerini dahada geliştirmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur. ABSTRACT In this study, the traderelations between Turkeyand Uzbekistan from 1992 to 2017 havebeen discussed. Theperiod of twenty-six-year commercial relations, has been assessed based on products and which product groups shaped the commercial activities havebeen tried to be determined. Geographical properties, international relations, production, and marketingfactors aresome of the important factors that impact the commercial activities. Bytakingsuch variousreasons into consideration, the commercial status of Turkeyand Uzbekistan has been tried tobe examined. Inthe process oftraderelationsbetweenthetwo countries, theincreases and decreasesover the years as wellas the import and export values havebeen included. Also which products and product groups wereefficient in the traderelationshavebeen tried to bedetermined. However, the self-enclosed structureof Uzbekistan and the fact that the data of two countries is notcompatible with each other, havecausedtroubles duringthethesis study. Dueto thesereasons, Thethesis studyhas been based on thedata of Turkish StatisticalInstitute. During this thesis study, from the foundation of Uzbekistan up to present, Itscommercial activities with Turkeyhavebeen examined and ithas been shed light on thesteps to be taken in order to increase the commercial activities of both countries.