Türk mevzuatında değerleme ve Türkiye muhasebe standardı TMS 36 ile gelen değişikliklerin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET ZAHİD ÖZEL

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Değerleme, Varlıklarda Değer Düşüklüğü, IAS 36, TMS 36 TÜRK MEVZUATINDA DEĞERLEME VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI TMS 36 İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ 2006 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak mevzuatımızdaki yerini alan Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36), varlıkların geri kazanılabilir tutardan daha yüksek bir değerle muhasebe kayıtlarında gösterilmesinin önlenmesine ilişkin esasları içermekte ve geri kazanılabilir tutarın nasıl hesaplanacağını açıklamaktadır. Standarda göre, işletmeler her bir raporlama tarihinde, işletme içinden ve dışından elde edecekleri çeşitli bilgileri, varlığın değer düşüklüğüne uğrayabileceğine ilişkin herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirirken, göz önünde bulundurmaları gerekir. Bu göstergelerden herhangi biri mevcutsa, geri kazanılabilir tutara yönelik bir tahminde bulunulacaktır. Geri kazanılabilir tutar ise, varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Standarda göre, varlığın veya nakit yaratan birimin defter değeri, geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü meydana gelmiş olacaktır ve bu değer düşüklüğünün finansal tablolara yansıtılması gerekmektedir. Mevzuatımızda; yangın, deprem, su basması gibi çeşitli afetler sonucunda, maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedellerinin düşüklük göstermesi durumunda ve bozulması, çürümesi, kırılması gibi çeşitli haller sonucunda emtiada meydana gelen değer düşüklüklerini kapsayacak şekilde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Standart, değer düşüklüğünü daha geniş kapsamda ele almakta ve değer düşüklüklerinin finansal tablolara yansıtılarak, finansal tablo kullanıcılarına güvenilir, şeffaf bilgi sunulmasını amaçlanmaktadır. Keywords : Valuation, Impairment of Assets, IAS 36, TMS 36, SUMMARY A VALUATION OF TURKISH LEGISLATION AND A STUDY OF THE CHANGES BROUGHT ABOUT BY THE TURKISH ACCOUNTING STANDARD TMS 36 The Turkish Accounting Standard Concerned with the Impairment of Assets, which became part of the Turkish legislation upon publication in the Official Gazette in 2006, contains principles concerned with preventing the indication of a higher value than the actual amount recoverable in accounting records, as well as how to calculate the amount that can be recovered. According to this standard, while in every reporting period the company determines whether or not there are any indicators of a possible impairment of assets, at all times they should keep in mind the variety of information that can be gained from internal and external sources. If any of these indicators are present, then an estimation of the sum that can be recovered made. The sum to be recovered is the fair value less the costs of sale and is higher than the usage value. According to the standard, if the register value of an asset or a cash generating unit is greater than the asset to be recovered, than an impairment in value occurs; this impairment must be reflected in the statement of accounts. In the legislation, the fact that the cost of compensation is relatively lower than the daily sale price in value, due to the result of natural disasters like fire, earthquake or flood is largely due to the fact that at the time of calculating the value of the goods the value may have been impaired by a number of situations like rotting, spoiling or breakage; these have also been taken into account in the arrangements made. The standard deals with the impairment in value on a wider scope and reflects the impairment of value in statements of accounts, thus aiming to create confidence for the users of such statements as well as the production of transparent information