Doğalgaz basınç düşürme ve ölçme istasyonlarında(RMS-A) elektrik enerjisi üretim imkanlarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: YUNUS URALTAŞ

Consultant: MUSTAFA ATMACA

Abstract:

Enerji kaynaklarını elektrik enerjisine dönüştüren proses enerji elde edilmesi kadar önemlidir. Enerji kaynaklarından biri olan ve fosil yakıt olarak sınıflandırdığımız doğalgazın çıkarıldıktan sonra, müşterilere sunulmak üzere kompresör istasyonlarında basınçlandırma işlemi ile dünyaya petrol ve doğalgaz üreticileri tarafından satılmaktadır. Doğalgaz şirketleri gelen doğalgazın boru hatlarında kaybedilen basınç oranı kadar tekrardan kompresör istasyonlarında 35-70 bar aralığında basınçlandırarak A tipi basınç düşürme istasyonlarına aktarırlar. Bu istasyonlarda yüksek basınç ile gelen doğalgaz, genleşme vanası vasıtası ile 12-19 bar aralığına kısılma işlemi yapılarak uygun basınçlara düşürülür. Bu kısılma işlemi Joule-Thomson etkisinde gerçekleştirildiğinden kısılma esnasında enerji üretimi olmamaktadır dolayısı ile ciddi miktarda üretilebilecek elektrik enerjisi boşa gitmiş olmaktadır. Bu çalışmada, A tipi basınç düşürme istasyonlarına genleşme vanası yerine Radyal tipli değişken debilere uyum sağlayabilecek genleşme türbininin konulması düşünülmüştür. Çalışmada, İstanbul Esenyurt bölgesinde bulunan A tipi Basınç Düşürme İstasyonunun (BDİ-A) yıllık bazda gaz çekiş değerlerini, giriş çıkış basınç değerlerini ve giriş- çıkış sıcaklık değerlerini elde ettikten sonra bu istasyona uygun tipte genleşme türbini konulduğunda kazanılan elektrik enerjisi miktarı araştırılmıştır. ABSTRACT It is important process to convert energy sources into electrical energy as much as gaining energy. After producing naturalgas which is one of the most common energy sources and classifield as fossil fuel, is sold by the natural gas and petrol companies to the World by compression it in the compressor stations. Gas companies compress incoming gas which is lost in the pipeline into 35-75 bar equal to the loss rate and transfer it to the A type pressure regulation measuerement stations. In this stations, natural gas that coming with high pressure is reduced to 12-19 bar by throttle valve. This process is happening on Joule-Thomson effect ,hence no energy is produced on this process. There is a big amount waste of producable ectrical energy on that situation. In this work, turboexpander that is suitable for radial type variant flow has been thought instead of throttle valve in the stations. In this work, A type pressure regulation measurement station in Esenyurts yearly gas values, inlet and outlet gas pressure values ,inlet and outlet temperature values were searched and gained electric energy value was searched in case of installing turboexpander to this station.Elektrik enerjisi $x Üretim