Lif Sanatında Enstalasyonun Yeri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Fine Arts, Textile Art Major, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ARZU ALTINÇELİK

Supervisor: İdil Akbostancı

Abstract:

LİF SANATINDA ENSTALASYONUN YERİ Tarihin en eski zamanlarından beri var olan tekstil, bu süreç içerisinde farklı yönlerde gelişen ve değişen sanat, tasarım, endüstri gibi alanlarda varlığını sürdüren bir olgu olmuştur. Tekstil liflerinin yapısal niteliklerini, form olanaklarını içerisinde barındırarak, bunu bir ifade biçimi olarak kullanan, deneysel ve yaratıcı yapıtlar ortaya koyan Lif Sanatını, Enstalasyon perspektifinden değerlendirmek amacıyla “Lif Sanatında Enstalasyonun Yeri” başlıklı çalışma ele alınmıştır. Enstalasyon, sanatsal bir ifade biçimi olarak, çağdaş sanat içerisinde tercih edilen bir uygulama ve araştırma alanı barındırmakta, kullanılan farklı malzeme ve materyaller sınırlarının çizilmesini engellemektedir. Tekstil materyallerinin yumuşaklık, saydamlık, kolay şekil verilebilirlik ve taşınabilirlik gibi fiziksel özelliklerinin yanında yapıta kattığı kavramsal değerler ve ilettiği kültürel referanslar, geniş bir malzeme alanını kucaklayan enstalasyon için tekstili, olanaklarına sıklıkla başvurulan bir kaynak haline getirmiştir. Bu yaklaşımlar doğrultusunda oluşturulan tez çalışması; Lif Sanatının Kültürel Referansları, Bauhaus Sonrasında Tekstil ve Sanat Etkileşimi, Tekstil ve Sanat Etkileşimi Perspektifinden 20. Yüzyıl Sanatında Enstalasyon, 1980 Sonrasında Teknolojik Gelişmelere Genel Bakış, 21. Yüzyıl Lif Sanatında Enstalasyonun Yeri, başlıklı bölümlerden oluşmaktadır. -------------------- THE PLACE of INSTALLATION in FIBER ART Textile, which has existed since the earliest times of history, has been a phenomenon that has evolved in different areas such as art, design and industry. The study titled “The Place of Installation in Fiber Art” in order to evaluate the Art of Fiber from an installation point of view, which includes experimental and creative works, which contain the structural features of textile fibers and use it as a form of expression. Installation, as an artistic form of expression. It contains an area of practice and research that is often preferred in contemporary art, and limits the expression of the artist and not alowing the expression to be complete. Besides the physical properties of the textile material such as softness, transparency, easy formability and portability, the conceptual aspect in the structure has been an indispensable source for the installation which has no boundaries as material. The thesis study which was formed inline with these approaches, consists the following sections; Cultural References of Fiber Art, Textile and Art Interaction after Bauhaus, Installation in the 20th Century Art from the Perspective of Textile and Art Interaction, An Overview of Technological Developments after 1980, The Place of Installation in 21st Century Fiber Art.