İşitme cihazı ve koklear implant kullanıcılarında beden algısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: SEDA ÖZTÜRK

Supervisor: AYŞE AYÇA ÇİPRUT

Abstract:

İşitme cihazı ve koklear implant kullanıcılarında cihaz kullanımının beden algısı üzerindeki etkisini incelemek ve beden algısı, yaşam kalitesi, cihazlı konuşmayı anlama skoru, cihaz kullanım memnuniyeti, cihaz kullanım süresi değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır. ABSTRACT The aim of this study was to investigate the effect of device use on the body image, quality of life, aided speech perception scores, duration of device use and satisfaction from the device in hearing aid and cochlear implant users.