Türkiye gıda sektöründe market zincirlerinin oligopol piyasasındaki yeri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ramazan Özgöl

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Gıda sektörü ülke ekonomilerinde yaratmış olduğu ekonomik katma değer ve istihdam ile önemli sektörlerden bir tanesidir. Gıda perakendeciliği, Türkiye’deki perakende satışların büyük bir kısmını kapsayarak, her yıl artan nüfus ile beraber ekonomik krizlere rağmen büyümeye devam etmektedir. Geniş kapsamlı kentleşme ve insanların yaşam tarzındaki değişiklikler gıda sektörünün perakende ayağının büyük bir kısmını oluşturan market sektörünün de yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Market sektöründe yaşanmakta olan yapılanmalar ile beraber geleneksel perakendeciliğin payının toplam perakende içerisinde azaldığı ve bunun yerini organize perakendenin aldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada Türkiye gıda sektöründe faaliyet göstermekte olan market zincirlerinin yapıları incelenmiş olup sektörde market zincirlerinin oligopol piyasasındaki yeri analiz edilmiştir. Sektör analizi sonucunda Türkiye gıda perakende sektöründe market zincirlerinin oligopol piyasa modeli özelliği göstermediği gözlemlenmiştir. Bununla beraber sektörde faaliyet göstermekte olan market zincirlerinin farklılaştırılmış ürünler ile daha çok monopolcü rekabet piyasası özellikleri taşıdığı görülmektedir. -------------------- Food sector is one of the important sectors with the economic added value and employment created in the national economies. Food retailing, including a large fraction of retail sales in Turkey, including a growing population every year despite the economic crisis, together with continues to grow. Comprehensive urbanization and changes in people's lifestyle lead to the reshaping of the market sector, which constitutes a large part of the food retail sector. It has been observed that associated with the restructuring in the market sector, the share of traditional retailing has decreased in total retail and organized retailing has replaced traditional retailing. In this study, together with the structure of the market chain, which operates in the Turkey food sector were examined, the position of the market chains in the sector in the oligopoly market was analyzed. As a result of industry analysis, it has been observed that market chains in the Turkey food retail sector don’t exhibit oligopoly market model characteristics. However, it is seen that the market chains operating in the sector have different monopolistic competition characteristics with differentiated products.