Hekimin cezai sorumluluğu ve ceza hukuku açsısından özellik arz eden tıbbi müdahaleler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Dilek Çavuşoğlu

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Tıp biliminin gelişmesiyle birlikte tıbbi uygulamalara olan güven de hızla artış göstermiştir. Tıbbi uygulamalardaki çeşitlilik hekimlerin insan yaşamındaki önemini de artırmıştır. Bireylerin hayatına ve kişilik haklarına doğrudan müdahalede bulunan hekimlerin, dikkat ve özen yükümlülüğü oldukça fazladır. Hekimlerin tıbbi uygulamaları ceza hukuku açısından önem taşımaktadır. Son zamanlarda gerçekleşen malpraktis vakıaları ile hekimler tarafından işlenebilen diğer suçlardaki artış nedeniyle çalışmamızda bu konulara açıklık getirilmiştir. Bir kısım tıbbi müdahaleler gerek yaşama hakkı gerek kişilik hakları gerekse kamu düzeni gereğince belirli kurallara bağlanmıştır. Çalışmamızda hekimlerin söz konusu uygulamalarının kuralları ve cezai boyutu üzerinde durulmuştur. -------------------- Due to the development of medicine, trust to medical pratice rapidly increases recently. The diversity in medical practice has increased the importance of medical doctors in human life. Duty of care of medical doctors who toucher lives and personal rights of individuals is strong. Medical practice of medical doctors is consideres as a key element in criminal law. In this work focus is mostly on the malpractice cases and other crimes which can be commited by medical doctors, due to the increasing number of both cases. Some medical interventions require stricted rules in public order perspective in regord of the right to live and personal rights. In this work, the rules on mentioned practices by medical doctors and criminal aspect of these issues are discussed.