Karaçay-Çerkes (özerk) Cumhuriyeti'nin demografik yapısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT TOPÇU

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

Bu çalışmada, Rusya Federasyonu’na bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin demografik yapısı incelenmektedir. Kuzey Kafkasya’da bulunan Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Abhazya, Gürcistan, Rusya içinde de Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Stavropol ve Krasnodar bölgeleri ile sınır komşusudur. 1922 yılında özerk bölge olarak kurulmuştur. Nüfusu esas olarak Karaçay ve Nogay Türklerinden, Çerkes, Abaza ve Ruslardan oluşmaktadır. Bu tez çalışmasında Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin demografik yapısı nüfusunun gelişimi, nüfusun dağılışı, nüfus hareketleri ve nüfusun sosyal nitelikleri başlıkları altında incelenmiştir. Çalışmada 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 ve 2002 yıllarında yapılan genel nüfus sayımı sonuçları ile istatistik verileri esas alınmıştır. ABSTRACT This study focuses on the demographic structure of the Republic of Karachay-Cherkess in Russian Federation. The Republic of Karachay-Cherkess is located in the North Caucasia. She borders Abkhazia, Georgia and the Republic of Kabadian-Balkaria, Stavropol, Krasnodar in the Russian Federation. She was founded as Karachay-Cherkess Autonomous Region in 1922. Her population is mainly composed of Karachay and Nogay Turks, Circassian (Cherkess), Abaza and Russians. In this study, the demographic structure of Republic of Karacay-Cherkess is examined under the headings as the population growth, the population distrubition, the changes in the population and social characteristics of the population. The study is based on the censuses in the years 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 and 2002, additionally statistical data.