Dış ticaret işletmelerinde taşıma şekilleri açısından maliyet yönetimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Aykut Ömer Kaya

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Uluslararası ticarette artan rekabet ortamında, işletmelerin ürünlerini taşıma süreçlerini en az maliyetle gerçekleştirmek istemesi mevcut piyasa koşullarında önem arz eden bir konudur. Ürün karlılığının artmasına adına önemli olan ve maliyet artıcı bir faktör olan taşıma giderleri aynı zamanda ticaret hacmini de etkileyen unsurlardan biridir. Bu tez çalışmasında uluslararası ticaretin tarihsel gelişimini, bu gelişim içerisindeki evreleri ve özeliklerini, taşıma şekillerinin özellikleri ve önemli yönleri incelenerek, maliyete dayalı taşıma şeklinin yapısı irdelenmiş, akabinde ürün bazlı taşıma şeklinin de önemi gözetilerek maliyet odaklı taşıma şekli tercihinin belirlenmesi hakkında incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler doğrultusunda ulaşılan bilgiler değerlendirilmiş ve her bir taşıma şeklinin olumlu ve olumsuz yönlerine değinilmiştir. Taşıma şeklinin seçilmesinde ürün odaklı örnekler verilmiş, her bir taşıma şeklinin maliyetine dair bilgiler paylaşılmıştır. İşletmeler arasında dış ticaret sürecinde önemli bir bağ kuran taşıma işlemlerinde maliyetlerin yapılan ticarette önem arz ettiği belirtilerek, seçimleri üzerine bilgilendirmeler yapılmıştır. -------------------- In an environment of increasing competition in international trade, it is an important issue in the current market conditions that enterprises want to carry their products with the least cost. Transport costs, which are important for increasing the product profitability and which are a cost increasing factor, are also one of the factors that affect the trade volume. In this thesis, the historical development of international trade, the stages and properties of the international trade, the characteristics and the important aspects of the modes of transportation are examined and the structure of the method of transportation based on cost has been examined. According to the investigations, the information obtained is evaluated and the positive and negative aspects of each type of transportation are mentioned. Product-oriented examples were given in selecting the transport type, and information on the cost of each type of transport was shared. It was stated that the costs in transportation transactions, which constitute an important link between the enterprises in the foreign trade process, were important in the trade, and they were informed about their choices.