PÎRÎZÂDE'NİN 'UMDETÜ ZEVÎ'L-BASÂİR Lİ-HALLİ MÜHİMMÂTİ'L-EŞBÂHI VE'N-NEZÂİR' ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: NECMETTİN AZAK

Consultant: ABDULLAH KAHRAMAN