Dalıcıların sualtında, karada ve basınç odasında yapılan egzersiz sırasında kalp-dolaşım ve solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Sport Coaching, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: ŞAHİN ÖZEN

Supervisor: HASAN BİROL ÇOTUK

Abstract:

: Günümüzde aletli dalıcıların kardiyovasküler yeterlilikleri konusunda kriterler oluşturulamamıştır. Aslında bu spora başlamak isteyen kişilere karada uygulanabilecek basit kardiyak ölçümlerle oluşabilecek riskleri önleyebilmek mümkün olabilecektir. Bu amaçla çalışmamızda dalış sporu ile ilgilenen deneklerin solunum ve dolaşım fonksiyonları üç farklı egzersiz durumunda değerlendirilmiştir. Karada (1 ATA) ve basınç odasında (2 ATA) “Monark 814-E” kefeli model bisiklet ergometresiyle, sualtında 10 m’de (2 ATA) ise bir kılavuz halatı üzerinde kurulan egzersiz testi parkurunda gerçekleştirilen kademeli egzersiz testleri sırasında deneklerin KAH’ları, ayrıca egzersiz öncesi ve sonrası solunum fonksiyonları ölçülmüştür. Çalışmamızın denek grubu M.Ü. BESYO’da dalış sporu yapan 1 bayan, 8 erkek gönüllü dalıcıdan oluşmuştur. Denek grubumuzun yaş ortalaması 25,7 (±6,2)’dir. İstatistiksel analizlerde Wilcoxon Testi kullanıldı. İstatistiksel olarak p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edildi. Yaptığımız çalışmamızda karada, basınç odasında ve sualtında yapılan kademeli egzersiz testleri öncesi ve sonrasında solunum fonksiyonları bakımından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Deneklerin sualtındaki KAH ortalamasının karadaki KAH ortalamasına oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0.028<0.05). Karada, basınç odasında ve sualtında gerçekleştirilen kademeli egzersiz testlerinde ulaşılan doruk KAH’ları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Karada ve basınç odasında gerçekleştirilen kademeli egzersiz testi sonrası toparlanma KAH arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Deneklerin kara kademeli egzersiz testi toparlanma KAH’larının basınç odası kademeli egzersiz testi toparlanma KAH’larına oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,021<0,05). Bu çalışmamızda yapılan testlerden elde edilen sonuçlara göre, sualtında 10 m derinliğe kadar yapılacak rekreatif ya da sportif amaçlı aletli dalış aktivitesine başlamadan önce uygulanacak bir kademeli egzersiz testi ile dalış esnasında sualtında gelişebilecek olası kardiyovasküler problemlerin önlenebileceği öngörülmektedir. SUMMARY At the present, there is no significant criteria have been constituted on the subject of cardiovascular sufficiency of divers. Actually it will be possible to prevent the risks of diving by applying basic cardiac measurements to the people who wants to start diving. For this reason respiratory and cardiac functions of the subjects, interested in scuba diving, have been considered in three different exercise environments. Hart rates of the subjects have been measured by performing leg exercise using Monark 814-E cycle ergometer under increasing workloads on the ground (1 bar) and in the hyperbaric chamber (two bar). The underwater measurements have been done on exercise track marked with guided rope at 10 m depth. In addition to this, respiratory functions of the subject have been measured before and after the incremental work load exercise. The subject group of this study consists of male and female students studying at underwater department of Marmara University Physical Education and Sport, and volunteer divers. The average age of the subjects formed by 8 men and 1 woman is 25,7 (±6,2). Wilcoxon Test has been used in statistical analysis. P<0,05 accepted meaningfully in statistical matter. In this study no significant difference has been discovered during observation of respiratory functions before and after the tests of increasingly work loads on the ground, in hyperbaric chamber and underwater (p>0,05). It has been found that average heart rate of the subjects under water is greater than the average heart rate on the ground (p=0,028<0,05). There is no meaningful difference during exercise under increasing work load when we compare the maximum heart rates on the ground, underwater and in hyperbaric chamber (p>0,05). A statistically meaningful difference is found on heart rates during recovery after exercise test on the ground, under water and in hyperbaric chamber. It is found that the average heart rate of the subjects in exercise under increasing work load on the ground is greater than the average heart rate in hyperbaric chamber (p:0,021<0,05). According to the test results obtained in this study, it will be possible to prevent the risks of diving by applying exercise test under increasing work load to the people who wants to start recreative or sportive scuba diving before dives to up to 10 meters depth.