Tekstil Sektörü’ne yönelik teşvik uygulamaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: M. Emin Yerlikaya

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

TEŞVİK SEKTÖRÜ’NE YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI Bu çalışma, tekstil sektörüne yönelik teşvik uygulamalarının maliyet unsurlarını etkilemesini belirtmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma yapılırken sektöre yönelik kullanılan teşviklerin uygulama ilkeleri temele alınmıştır. Araştırmada tablo ve istatistikler kullanılarak tespite gidilmiştir. Araştırma bulgularına göre Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü, hem dünya ekonomisi hem de ülkemiz ekonomisi açısında büyük bir öneme sahip olduğu görülmüştür. Türkiye'de tekstil-konfeksiyon sektörü, 1970'lerden başlayarak 1980 yılının başından itibaren ülkenin lokomotif sektörü olduğu istatistiklerde anlaşılmaktadır. 2005 yılına gelindiğinde, Dış Ticaret Örgütü tarafından alınan ticaretin serbestleştirilmesi kararı sonucunda, globalleşen dünya yapısı içerisinde uluslararası rekabetin farklılaşarak şiddetlendiği görülmüştür. Bu şiddetlenme etkisi ile, Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektör’ü de, avantajlı ülke özelliğini yavaş, yavaş yitirme noktasına gelindiği şeklinde bir kanaat oluşmuştur. Ancak, bu kanaatin aksine Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’ndeki durgunluğun ve yaşanan sorunların önlenmesi, Devletin Teşvik ve Çözüm Paketi şeklinde tarif edebileceğimiz ciddi önlemlerin alınması ve ülke olarak sahip olduğumuz üstünlüklerin kullanılması ile, kayıplarını telafi ederek olumsuz kanaatleri tersine çevirmenin Türk Tekstil Sektörünün yapısı incelenerek mümkün olduğu tezi ortaya çıkmıştır. Sektörde kullanılan Yatırım Teşvik, İhracat Teşvikleri (Dahilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimi) ve Devlet Yardımları ile ülkemiz ihracatçılarının girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet gücünün artırılması yönünde olumlu rol oynadığı söz konusu teşviklerin en fazla sektör tarafından kullanıldığı ile açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak, söz konusu olan teşviklerin yurt içi ikame mallara zarar getirmeyecek ve üretimlerini sekteye uğratmayacak şekilde düzenlenmesi ve otoritelerce kontrol edilerek müeyyidelere tabii tutulması gerekliliği de göz ardı edilmemelidir. ABSTTRACT INCENTIVE PRACTİCES TO TEXTILE SECTOR ORIENTED This study aims to reveal the effects of incentives in textile sector to the financial elements. The research is based on the practical principles of these sectorial incentives. The research tries to get conclusions by using various tables and statistics. According to the findings of this research it is clear that textile and ready-wear sector is very important for both the global economy and our national economy. It can be understood from the statistics that ready wear sector has been one of the crucial actors of Turkish economy in 1970’s and 1980’s. After the decision of free trade taken by Foreign Trade Organization in 2005, the conditions of the international competition has changed and become a tug-of-war. In this tug-of-war environment it was believed that Turkish textile and ready-wear sector was loosing its advantages day by day. In contrary to this prejudice, it was proposed that the stagnation and problems can be solved with the help of Governmental Incentive and Solutions Package and our own national superiorities which can lead us to the way of compensating the losses and changing the prejudices about the textile and ready-wear sector. This study tries to explain that the enterprise incentives, exporting incentives (inward processing regime and outward processing regime) and governmental supports has a positive effect on reducing the input expenditures and increasing the force of exporters in the competition together with the fact that these incentives are mostly used by the sector. However, it shouldn’t be ignored that it is necessary to regulate the incentives against possible losses about the domestic replacement goods and their production, and there should also be inspections and sanctions executed by the authorities.