Ahmed-i Da’i Tercüme-i Tefsir-i Ebü’l-Leys-i Semerkandi Yusuf- Ra’d-İbrahim sureleri: giriş-metin-dizin-tıpkı basım


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Hasan Dalkıran

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Bu çalışma, Tercüme-i Tefsir-i Ebü’l- Leys-i Semerkandî adlı eserin Nuruosmaniye Kütüphanesindeki 297.1=94.35 numarayla kayıtlı nüshanın 141 numaralı 2. cildinin 151b/2-189b/19 varakları üzerinde yapılmıştır. Tercüme-i Tefsir-i Ebü’l-Leys-i Semerkandî Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait olup Ahmed-i Dâ‘î tarafından yazılmış ve Hicrî 1204-1206 yıllarında İbrahim b. Yusuf tarafından istinsah edilmiştir. Çalışma, giriş, metin, dizin ve tıpkıbasım olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde eser hakkında bilgi verilmiş, eserin yazarı, dil ve imla özellikleri ve nüshalarından bahsedilmiştir. Metin bölümünde eserin transkripsiyonu bulunmaktadır. Dizin bölümünde, metinde geçen 1023 Türkçe, 1055 Arapça ve 124 Farsça madde başı kelime ve birleşik yapının metindeki anlamları verilmiştir. Tıpkıbasım bölümünde üzerinde çalışılan kısmın tıpkıbasımı verilmiştir. ABSTRACT This study is realized on the work of art named Tercüme-i Tefsir-i Ebü’l-Leys-i Semerkandî which is the copy registered with the number of 297.1=94.35 at the library of Nuruosmaniye, second volume of number 141 on old handwriting pages 151b/2189b/19. Tercüme-i Tefsir-i Ebü’l- Leys-i Semerkandî which was was writtten by Ahmed-i Dâ‘î was belonged to old Anatolian Turkish and it was rearranged by İbrahim b. Yusuf in the Moslew calendar years between 1024/1026. This study is composed of four parts respectively; introduction, text, typesetting and identical printing. In the introduction part, some necesssary knowledge is given about the work of art as the author, language, spelling properties and also some copies of the work of art is mentioned in this part. Transscription of the work of art can be found in the text part. In the typesetting part, meanings of 1023 Turkish,1055 Arabic and 124 Persian initial matter word and compound structures are given. The identical printing of the text is given in the identical printing part.