Borsa ve bankacılıkta opsiyon işlemleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: SEVİNÇ SEMA TEZER

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

BORSA VE BANKACILIKTA OPSİYON İŞLEMLERİ Finansal piyasalarda mal fiyatları, döviz kurları, faiz oranları vb.’de dalgalanmalar yaşanmasıyla birlikte türev piyasalar, türev ürünler ve bu türev ürünlerin bir parçası olarak opsiyonlar önem kazanmışlardır. Opsiyonların geçmişi oldukça eskiye dayanmakla beraber günümüzde, dünyada ve Türkiye’de türev piyasalara ve opsiyonlara olan ilgi artmıştır. Opsiyonlar, hem organize piyasalarda hem de tezgah üstü piyasalarda işlem görmektedirler. Türkiye’de opsiyon işlemleri organize piyasa olarak Borsa İstanbul çatısı altındaki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görürken, tezgah üstü piyasa olarak ise bankacılık sektörü önem arz etmektedir. Opsiyon işlemleri, yatırımcılara pek çok fayda sağlamakla birlikte, büyük zararlara da sebebiyet verebilmektedirler. Özellikle opsiyonların kaldıraçlı işlemler olmaları sebebiyle, küçük bir yatırımla büyük kazançlar elde edilebileceği gibi çok büyük oranda zararlarla da karşılaşılabilinmektedir. Bu çalışmada finansal piyasalar içerisinde opsiyonların yeri, organize piyasalarda opsiyonlar, tezgah üstü piyasalar olarak büyük önem arz eden bankacılık sektöründe opsiyonlar incelenmiştir. Opsiyonların gelişmesi; finans sektörünün, bankacılık sektörünün gelişmesi ve modernizasyonu açısından, ülkeye yabancı yatırımların gelmesi açısından ve yerli ve yabancı yatırımcıların risklerinin azaltılması açısından büyük fayda sağlamakla birlikte, bilinçsiz şekilde yapılan işlemler büyük zararlara sebep olabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Opsiyonlar, Tezgahüstü Piyasalar, Organize Piyasalar, Türev Piyasalar, Bankacılıkta Opsiyonlar. ABSTRACT STOCK MARKET AND BANKING OPTION TRANSACTIONS In the financial market, with the experience of volatility of product prices, foreign exchange rate, interest rates etc. derivative market, derivative goods and as a part of these derivative goods options have gained importance. Although options history have been so old, recently both in the world and in Turkey attention to the derivative market and options have been increased. Options have been processed both in the organized market and over the counter market. In Turkey while option transactions as an organized market have been processed in the derivatives market (VIOP) under Turkey Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul), as over the counter market banking sector has gained importance. Despite the fact that option transactions have brought a lot of benefits to the investors, these transactions can also cause huge damage to them. Since options are leveraged transactions, with a little amount of investment huge amount of profit can be gained, huge amount of damage can occur as well. In this study; options position in the financial markets, options in the organized market and options in banking sector which has great importance as an over the counter market are examined. Improvements of options can cause developments in the financial sector, banking sector and modernization of these sectors. In addition to these, these improvements can attract the attention of foreign investors and can decrease the risks about local and foreign investors’ investments; however, the transactions made unconsciously can cause huge damage. Key Words: Options, Over The Counter Market, Organized Market, Derivative Market, Options In The Banking Sector.