Basel II


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: IŞIL ÖZER

Supervisor: MURAT ÇOKGEZEN

Abstract:

BASEL II Dünyada karşılaşılan finansal krizlerle birlikte tüm gözler finans ve bankacılık sektörüne odaklanmıştır. Sermaye yeterliliği hesaplamasında 1988 yılında imzalanan Basel I kriterlerini kullanan birçok bankanın krizlerden etkilenerek batmasıyla birlikte Basel I kriterlerinin risk ölçümünde yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır ve Basel II kriterleri sunulmuştur. Bu çalışmada, ilk olarak risk yönetimi kavramından söz edilmiş ve sonrasında ilk sermaye uzlaşısı Basel I ile ikinci sermaye uzlaşısı Basel II’nin kapsamına, farklarına ve benzerliklerine genel olarak değinilmiştir. Basel II Uzlaşısı’nda geçerli kılınan risk ölçüm yöntemleri ele alınmıştır. Yeni getirilen sermaye yeterliliği kriterlerinin Dünya Ülkelerine, Türkiye’ye ve bununla beraber reel sektöre olan etkileri ele alınmıştır. Basel II kriterlerinin uluslararası alanda 2007 yılında, Türkiye’de ise 2009 yılında uygulamaya geçmesi öngörülmüştür fakat yasal sürecin tamamlanamamasıyla beraber henüz uygulamaya geçilmemiştir. Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, Risk Ölçüm Modelleri, Basel I, Basel II ABSTRACT BASEL II All eyes with the world financial crisis has focused on finance and banking sector. Capital adequacy calculation in 1988 that was signed in Basel I criteria used by many banks affected by the crisis, the sinking of the Basel I risk measurement criteria is concluded to be insufficient in and Basel 2 criteria presented. In this study, we first talk about the concept of risk management and reconciliation after the first capital of Basel I agreed with the second capital under Basel II, the differences and similarities in general to have been addressed. Basel II risk measurement methods agreed to make the current has been taken up. The capital adequacy of the criteria of the new world brought to the country, however the real sector in Turkey and the effects are discussed. Basel II criteria in the international arena in 2007, in Turkey in 2009 to implement the move, but legal process has been envisaged implementation is not yet complete. Key words: Risk Management, Risk Measurement Models, Basel I, Basel II