Project sheduling using bee colony optimization


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: English

Student: Ayşe Ayçim Selam

Consultant: ERCAN ÖZTEMEL

Abstract:

ARI KOLONİSİ OPTİMİZASYONU KULLANARAK PROJE ÇİZELGELEME Proje planlama ve çizelgeleme kısıtlı kaynak mevcudiyeti söz konusu olduğunda oldukça karmaşık hale gelmektedir. Maliyet açısından verimli proje çizelgeleri oluşturabilmek, bu açıdan sistematik yaklaşımlar gerektirmektedir. Bu tezde karmaşık optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılan Arı Kolonisi Optimizasyonu, bu amaçla kullanılan bir yaklaşım olarak sunulmaktadır. Arı kolonisi Optimizasyonunun proje çizelgeleme problemlerini çözebilecek bir yöntem olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla Arı Kolonisi tabanlı optimizasyon modeli oluşturulmuştur. Önerilen model örnek bir problem üzerinde çalıştırılarak kavramsal bir doğrulama gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan modelin önemli bir özelliği de gerçek-zamanlı proje izlemeyi mümkün kılmasıdır. Söz konusu proje birçok alternatif içinden en uygun çizelge ile çizelgelense de, gerçek zamanda izlenmekte ve projenin çizelgelendiği gibi devam etmesine engel olan herhangi bir durum oluştuğunda, sistem projeyi yeni koşullar altında yeniden çizelgeleyebilmektedir. Bu çalışmanın kullanım alanı, proje çizelgelemenin yapıldığı ve proje bazlı çalışan, yazılım geliştirmeden inşaat sektörüne kadar uzanan geniş bir alandır. Bu yüzden önerilen model üretim, bilgisayar teknolojileri, inşaat, makine dizaynı, çevre ve şehir projeleri gibi birçok alana uygulanabilecek niteliktedir. ABSTRACT PROJECT SCHEDULING USING BEE COLONY OPTIMIZATION Project planning and scheduling is an extremely complex problem due to the limited amount of resources available. Generating cost effective project schedules therefore requires systematic methodologies. In this study Bee Colony Optimization which is a new tool to solve complex optimization problems is utilized as a good alternative for this purpose. The aim of this research was therefore set to investigate the possibility of utilizing Bee Colony Optimization for project scheduling problems. Bee Colony based optimization model is generated and the proposed model is used on a case study for the proof of concept. Another important characteristic of the proposed model is that it can perform real-time project tracking where after scheduling the project among many alternatives, it will be tracked in real-time and if any kind of interruption occurs a new schedule reflecting the current situation is generated. In other words a reschedule for the project is generated to adapt to the new environment, new defined conditions. The scope of this study is wide from software development to construction as project scheduling is used in such areas where mainly projects are carried out. The proposed method can therefore be applied to many projects some of which are in production, computer technologies, civil engineering, machine design, environmental, and urban project areas.