Ticari alacakların bağımsız denetimi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: HAKKI FINDIK

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

TİCARİ ALACAKLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ VE BİR UYGULAMA İşletmelerin ana faaliyet konuları olan mal ve/veya hizmetlerin kredili satışlarında müşterilerine kullandırmış oldukları krediler ticari alacakları oluşturmaktadır. İşletmelerin varlıkları içerisinde önemli yere sahip olan ticari alacaklar doğumunda, takibinde ve tahsilatında işletmelere büyük sorumluluk yüklemektedir. Yüksek tutarlı kredili mal ve/veya hizmet satışlarında kasten ya da bilmeyerek yapılan hata ve hileler bilgi kullanıcılarının yanlış kararlar almalarına neden olacaktır. Bu çalışma ile finansal tablo kullanıcılarına ticari alacaklarla ilgili güvenilir bilginin nasıl sunulacağı anlatılmaya çalışılmıştır. Günümüzde bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenen finansal tablolar bağımsız denetim raporları aracılığıyla halka açıklanmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak raporlanması gereken finansal tablolar, daha şeffaf, açık ve anlaşılır olarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada ticari alacaklarla ilgili bağımsız denetimin hangi aşamalardan geçmesi gerektiği, hangi yöntemlerin kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bir örnek ile de söz konusu aşamalar uygulamalı olarak açıklanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ticari Alacaklar, Bağımsız Denetim, Muhasebe Denetimi. ABSTRACT INDEPENDENT AUDIT OF TRADE RECEIVABLES AND AN APPLICATION Trade receivables consist of credits which business gets customers to use about sales of goods or service. Trade receivables which have important part of assets of business encumber to business in which its beginning, dept follow-up and receiving. Mistakes or frauds in which sales of goods or service with the highest amounts will cause that those concerned make wrong decisions. How the reliable information should be shown in the financial statements for investors are tried to explain related with trade receivables in this work. The financial statements which be audited by independent audit companies are explained to the public by means of independent audit reports. IFRS compliant financial statements require reporting more transparently and apparently. This work related with the independent audit of trade receivables includes which stages will pass and which methods should be used for these stages. These stages are supported with the application. Keywords: Trade Receivables, Independent Audit, Audit.