Bireylerin çevresel tutumlarının sürdürülebilir tüketim davranışına etkisi üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Javharat Dinavasova

Supervisor: ERDAL YILMAZ

Abstract:

Son zamanlarda tüketim konusu özellikle aşırı tüketim tüm ülkelerin gündeminde olan önemli bir konudur. Şöyle ki artık ülkeler bazında her sene “limit aşma günleri” bile kutlanıyor. Ama tabi ki sadece toplu şekilde değil bireysel olarak da konuya yaklaşırsak herkesin özünde ne kadar sorumlu ve sürdürülebilir tüketim sergilediğini görebiliriz. Bu araştırmanın da amacı bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışlarını ve onların çevresel tutumlarının bu davranışları ne kadar etkilediğini belirlemektir. Bu amaçla Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinde öğrenim gören lisans öğrencileri üzerinde anket uygulaması yapılmış ve yapılan araştırma sonuçlarına göre çevresel tutumun sürdürülebilir tüketim davranışı üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bazı demografik özelliklere göre de çevresel tutum ve sürdürülebilir tüketim davranışının alt boyutlarının değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir. -------------------- Recently, consumption is an important issue which is especially on the agenda of all countries. In fact, every day, even on the basis of countries, the days of “exceeding the limits” are “celebrated”. But of course, if we approach the issue not only collectively but individually, we can see how responsible and sustainable consumption is in every definite essence. The aim of this study is to determine the sustainable consumption behaviours of individuals and the environmental attitude affecting them. In accordance with this purpose, a questionnaire was applied to the undergraduate students studying at Göztepe Campus of Marmara University. It is concluded that environmental attitude has an effect on sustainable consumption behaviour. In addition, according to some demographic characteristics, it was observed that environmental attitudes and sub-dimensions of sustainable consumption behaviour changed.