Halide Nusret Zorlutuna (hayatı-eserleri-fikirleri)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Betül Coşkun

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Türk toplumunun gerek sosyal gerek siyasî alanda büyük değişimler yaşadığı 1901-1984 yılları arasında yaşayan Halide Nusret Zorlutuna, kaleme aldığı şiir, roman, hikâye ve makale türündeki yazılarıyla son dönem Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Halide Nusret’in hayatını, eserlerini ve fikirlerini konu alan bu tezde şairin söz konusu çok yönlü kişiliğini ortaya koymaya çalıştık. Üç ana bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde Halide Nusret’in hayatını, ulaşabildiğimiz birinci el kaynaklarla ortaya koyduk. Ayrıca onun biyografisinin önemli bir cephesini teşkil ettiğini düşündüğümüz edebî çevresini de bu bölümde ele aldık. Çeşitli edebî türlerde kaleme aldığı eserlerini incelediğimiz ikinci bölümde öncelikle şair kimliğini, ardından romancı kimliğini ortaya koymaya çalıştık. Hem şairliği, hem romancılığı, Türk edebiyatının son yüzyıllık önemli birçok cereyanının etkisini taşıdığından bu eserleri de ayrıntılı olarak ele aldık. Üçüncü bölümde ise şairin toplumsal ve siyasal konularla ilgili düşüncelerini tahlil etmeye çalıştık. Söz konusu incelemelerin yanı sıra şairin bütün bibliyografyasını tespit ettik. Bunu da kaynaklar bölümünde verdik. ABSTRACT Halide Nusret Zorlutuna, who lived between the years 1901-1984, a period when Turkish society had great alterations in social as well as political areas, has achieved to be one of the most prominent names of Turkish literature recently on account of her works in poetry, novel, narrative and articles. I tried to set forth the diverse aspects of the poet in the thesis, which covers the life, works and opinions of Halide Nusret. The thesis is consisted of three sections, in the first of which I presented the life of the poet from the very first sources that I could access to. In addition, I also included her literary connections that form an important section of the biography. In the second section, where I scrutinized her various literary genres, I asserted her identity of poet and then novelist. I examined both her poetry and novels that carry out the traces of many significant events that have taken place within the last one hundred years in Turkish Literature. In the third section, I analyzed opinions of the poet on social and political topics. In addition to aforementioned explorations, I determined entire biography of the poet; which is written in the bibliography part.