Otomotiv sektöründe ‘’CO-DESİGNER’’ kavramının Isuzu Turkuaz ve Askam Hi-Ex vakası bağlamında incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Barış Çetin Altındağ

Consultant: HAKAN ERTEM

Abstract:

Abstract This paper focuses on a term which is widely used in the automotive industry, Co-Design, and the new product development processes carried out with the co-designer. The main aim is to analyze this term Co-Design which is new for Turkey, and to study its application possibilities within the industry. “With the development of the technological infrastructure, the design activities in the automotive industries have become a complex process, demanding high level of proficiency, which prevents it to be carried on by a single company, or requires not to be carried on by a single company. “ With the globalization in the automotive industry international competition has been growing very fast. Under these circumstances companies can survive their existence through market leadership only. For this they have to be open to change and innovation keeping up with the dynamical environment. Therefore companies have to embody new systems, techniques and technologies. The governing mentality of the growing markets in 20th century, which sounded to be “ I will sell whatever I produce, if my costs rise, I will raise my price, if I’m late the customer will wait”, is obsolete and has no place in current markets. The lack of performance of the producer company results with the emergence of a local or international rival. Product Variety seems to be the vital element to meet current market demand. Extension of customer profiles, introduction of user specific products and fast response with low production costs are necessary steps for the Product Variety. Product Life Cycles are shortening. To invest on a product which has not faced a decrease on demand, companies have to shorten the duration of their product development process. One of the most effective ways to shorten this period is to cooperate with companies who have their proficiencies based on design capabilities (co-designers). In this paper the term co-design is studied in 4 different chapters. The first chapter deals with the main terms like “plain production, modular systems, primary and supplier industries”, and explains the emergence of the term “co-design” with its main functions based on these main terms. In the second chapter product development processes of automotive industries is studied and common development platform are explained. Third chapter encompasses a case study, where a new product development process in a primary industry in Turkey (ISUZU) is explained, in which the co-design process has been integrated. In the fourth and last chapter, design capabilities in the Turkish automotive industry have been analyzed, the necessity of the co-design term has been discussed, and the case study of the third chapter has been studied in depth. Bu çalışmada, özellikle otomotiv sanayinde kullanılan Co-design kavramı ve co-designer ile yürütülen yeni ürün geliştirme süreci ele alınmıştır. Buradaki amaç yeni ürün geliştirme sürecinde Türkiye için yeni bir kavram olan “Co-design” kavramını analiz etmek ve bu kavramın sektördeki firmalarda kullanım olasılıklarını incelemektir. “Otomotiv tasarım faaliyeti teknolojik alt yapının gelişmesiyle artık bir firmanın tek başına, baştan sona kadar tamamını yürütemeyeceği veya yürütmemesini gerektirecek kadar karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir süreç halini almıştır. Ürün geliştirme sürecinin bu uzmanlık gerektiren yapısı, firmaları, çözüm ortakları ile işbirliği yapmaya yöneltmektedir”. Günümüzde otomotiv sektöründe pazarın globalleşmesi ile uluslararası rekabet hızla büyümektedir. Bu koşullarda firmalar varlıklarını ancak Pazar liderliğini hedefleyerek gerçekleştirebilirler. Bunun için de zamanın dinamik yapısına ayak uydurmak, değişiklik ve yeniliklere açık olmak gereklidir. Firmalar bu yüzden yeni sistemleri, teknikleri ve teknolojileri bünyelerine adapte etmek zorundadırlar. 1900 lü yılların büyüyen pazarlarında geçerli olan “ne üretirsem satarım, maliyetim yükselirse fiyatı arttırırım, gecikirsem de müşteri bekler” anlayışına artık yer yoktur. Üreticilerin her eksiğinde yerel veya uluslararası bir rakip derhal yerlerini almaktadır. Günümüz pazarlarında talebini karşılayabilmek için ürün çeşitlendirilmesi zorunlu gözükmektedir. Kullanıcı yelpazesinin genişletilmesi, giderek kişiye özel ürünlerin yaratılması ve bunun hızla ve düşük maliyetle yapılabilmesi gereklidir. Ürünlerin ömürleri kısalmaktadır ve çevrim hızı artmaktadır. Henüz pazardaki talebinde azalma olmayan bir ürüne yatırım yapmış olmak için ürün geliştirme süresinin kısaltılması zorunludur. Sürecin kısaltmasına yönelik en önemli hamlelerden biri ise uzmanlık alanında tasarım yeteneği olan destek kuruluşlar (co-designer) ile çalışmaktır. Bu çalışmada co-design kavramı 4 bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde co-design kavramının açıklanması için gerekli “yalın üretim, modüler sistem, ana ve yan sanayi” gibi temel kavramlar üzerinde durularak, co-design kavramının ortaya çıkması ve temel işlevinin tanımı yapılmıştır. İkinci bölümde otomotiv firmalarının ürün geliştirme süreç yapılarına değinilmiş ve bu bağlamda ortak çalışma düzlemi tarif edilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’de üretim yapan bir ana sanayinin (ISUZU), yeni ürün geliştirmesinde işletilen bir co-design çalışması örnek olay olarak anlatılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise Türkiyedeki otomotiv sektöründeki tasarıma genel bir bakış co-design kavramının gerekliliği ve üçüncü bölümdeki örneğin değerlendirilmesi yapılmıştır.