Nikel esaslı süper alaşım malzemelerinin CNC freze tezgahlarında işlenmesinde kesme parametrelerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Gültekin Basmacı

Supervisor: MUSTAFA KURT

Abstract:

Bu çalışmada, Nikel Esaslı Süper Alaşımların CNC Freze Tezgahlarında işlenmesine etki eden kesme parametreleri incelenmiştir. Yüksek sıcaklık, yüksek performans gerektiren uçak türbin motorları, nükleer santraller gibi geniş bir kullanım alanına sahip olan süper alaşımların işlenmesi çok güçtür. Bu malzemenin üretim maliyeti yüksek olduğu için, işlenmesi esnasındaki hatalar maddi kayıplara neden olmaktadır. İşleme sürecinin güvenirliliği ve takım ömrü her zaman yüksek kesme hızı gerektiren üretim gereksinimlerini karşılamak için kesme parametrelerini mümkün olduğunca iyi ayarlamak önemlidir. Süper alaşım malzemeleri işlemek durumunda olan büyük işletmeler veya fabrikalar kayıplarını minumuma indirmek için bu parçaların işleme işini daha küçük atölyelere vermektedir. Bu atölyelerde teknolojik verilerin yetersizliğinden dolayı deneme-yanılma ile işleme yapmakta böylelikle iş kalitesi azalmakta ve maddi kayıplara uğramaktadırlar. Bu tür işletmelerin uygulamalarında kullanılabilecek teknolojik verilerin elde edilmesi açısından bu çalışma önemli bir yer tutacaktır. CNC freze tezgahında yapılan deneysel çalışmada kuvvetleri ölçmek için üç eksenli dinamik kuvvet transducer'i kullanılmıştır. Kesici takıma etki eden kuvvetlerin miktarları; kuvvet transducer'inden gelen sinyallerin amplifikatör ve filtrelerden geçirilerek Lab-Card'ı vasıtasıyla bilgisayara aktarılarak ölçülmüştür. Yapılan deneyler sonuçunda optimum kesme paremetrelerine ulaşılmıştır. ABSTRACT This theses describes a research which is aimed at the cutting tool paremeters in a CNC machine by using Nickel based super alloys. Super alloys used in a variety of areas such as nucleer power stations, aeroplane engines and high performance and high temparature to be required. Nickel based super alloys due to expensive material value, there may be some economical loses by faults during machining. The cutting tool paremeters have to be optimised in order to perform better safety of machining duration, tool life and necessary high cutting speed in production needs. The major companies who is machining super alloys, they employ smaller companies in order to minimize their losses of machining faults. In this workshops, due to technological insuffiesiency they use technic of try and error so this decreases the quality of works and rises the costs. This research has an important impact on technological data used in applications of small companies. Three axis dynamic trunsduecer force is used to measure cutting forces of Experimental work in a CNC milling machine. Obtained those datas are transfered to a PC computer by using an amplificator and a Lab-Card. As result of this research, optimum cutting tool paremeters are obtained and production costs are minimised.