Uluslararası deniz hukuku mahkemesinin yapısı ve yargı yetkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Abdulkadir Gülçür

Consultant: SELAMİ KURAN

Abstract:

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNİN YAPISI VE YARGI YETKİSİ Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin VI numaralı Eki uyarınca Statüsü oluşturularak, 1996 yılında faaliyete geçen deniz hukuku alanında uzmanlaşmış uluslararası bir yargı mercidir. Mahkeme üyeliklerinin dağılımında dünyanın başlıca hukuk sistemlerinin temsili ve adil coğrafi dağılımın sağlanması amaçlanmaktadır. Sözleşme’nin yorumlanması veya uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, madde 287 uyarınca sayılan diğer yargı mercileri ile birlikte Mahkeme’nin yargı yetkisi kapsamındadır. Sözleşme madde 292 çerçevesinde makul kefalet yatırılması üzerine alıkonmuş gemi ve mürettebatının derhal serbest bırakılması ve madde 290 çerçevesinde tahkim mahkemesinin teşekkülünü beklerken geçici tedbirlerin emredilmesi hususlarında, Mahkeme’nin vermiş olduğu kararlar, deniz hukukuna önemli katkılar sağlamıştır. ABSTRACT THE COMPOSITION AND THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA International Tribunal for the Law of the Sea was established under 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea Annex VI which is Statute of Tribunal and it has been running since 1996 as a specialized international judicial authority on law of the sea. In the Tribunal as a whole the representation of the principal legal systems of the world and equitable geographical distribution shall be assured.