E-ticaret ve uluslararası ticarette kullanılan pazarlama yöntemleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Erdem Gugu

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Elektronik ticaretin gelişimini etkileyen teknolojilerin başında internet gelmektedir. İnternet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte firmalar faaliyetlerini geleneksel pazarlardan internet ortamına taşımıştır. İnternetin dünya üzerinde yaygınlaşması sonucunda, elektronik ticarette aynı doğrultuda büyümüş ve gelişmiştir. Modern pazarlama anlayışının benimsenmesiyle birlikte işletmelerin amaçlarının en önemlisi müşteri tatmini olmuştur. İşletmeler, müşterilerin istek ve talepleri doğrultusunda onlara değer katabilecek ürün ve hizmeti üretmek için çabalamıştır. Bu doğrultuda hareket eden işletmelerin de belirli amaçları mevcuttur. Var oluş amaçlarından biri olan “kâr elde etmek” bunların başında yer almaktadır. Bu nedenle işletmeler, ürettikleri ürün ve hizmeti satmak ve bu satıştan kâr elde edebilmek için çabalamaktadır. Yapılan bu çalışmada, gelenekselden elektroniğe geçen ticaret ve pazarlama kavramı ele alınmış, dijital pazarlamanın işletmeler açısında avantajları ve diğer pazarlama yöntemlerine göre üstünlükleri istatistikler ile incelenmiştir. -------------------- One of the most important things that developed behind e-commerce is the internet. The entrance of internet-based technologies comes with companies consolidating their positive features to partner themselves in internet-based marketing. The world of the internet has since come out of its marginality and, like e-commerce, has gone in the direction of growing and expanding. Modern marketing principles, through the realization of the main goal of companies, are facilitated through the satisfaction of its customers. The companies try to produce goods according to the needs and wants of their customers. Therefore, because these companies prioritize their customers needs and wants, they have certain present goals. Making a profit is one of the main reasons for the existence of these companies. Therefore, these companies are trying to make profits from selling their goods that they already produce. In this respect, we attempted to articulate the evolution of commerce and marketing from its traditional methods into that of e-commerce. Additionally, the advantages of digital marketing for the companies were discussed and compared to other marketing strategies though using some statistical data.