Sabri Esat Siyavuşgil’in yeni sabah gazeteside çıkan 1948-1950 yazıları (inceleme-metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Arzu Saçan

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Yazı hayatına şiirle başlayan psikoloji profesörü Sabri Esat Siyavuşgil, aynı zamanda köşe yazılarıyla dikkati çeker. Yeni Sabah gazetesinde 9 Aralık 1948’de başladığı yazıları gazetenin kapandığı 1964 tarihine kadar devam eder. Siyavuşgil tezimizde esas aldığımız 1948-1950 yıllarındaki yazılarını “Psikolog Gözüyle”, “Paris Mektupları”, “Londra Mektupları”, “Paris Tiyatroları” üst başlığıyla yayınlar. Paris ve Londra Mektupları, bu şehirlerde bulunduğu sırada, onların genel manzarası, mimarisi, insanının zihniyeti, belediyecilik, kültür-sanat atmosferini tanıtır. Aynı zamanda oradan Türkiye’nin, Türkiye’nin oradan göründüğü duruma dikkat çeker. Psikolog gözüyle başlıklı yazılarında, eğitimci gözüyle çocuk terbiyesi ve eğitimi, psikolog gözüyle karakteroloji, kriminoloji, tedavi kurumları gibi mesleğiyle ilgili hususlardan bahseder. Ayrıca memleketinin gerçeklerini bilen bir aydının gözü ile belediyecilik, spor, reklâm, üniversite meselesi, dilimiz, kültür kurumlarının arttırılması ve işlemesi tavsiyeleri, gazetecilik gibi çeşitli konularda yazılar yazar. Bu yazılar ufuk açıcı, okuması zevkli yazılardır. ABSTRACT Psychology Professor Siyavuşgil’s life begins with poetry, also draws attention as columnist with the noteworthy. He start to erite at Yeni Sabah newspaper at 9th December 1948 until the closure of the newspaper at 1964. As we based our thesis Siyavuşgil publications his writings between 1948 and 1950 with the top headlines; Through the eyes of Psychologists, Paris Letters, London Letters, Paris Theaters, He presents Paris and London Letters when he was in these cities at the time as their general views, architecture, menthality of people, municipality, atmosphere of culture and art. He also draws attention how Turkey appears from there. In an article titled Through the eyes of a psychologist he refers from the aspects of occupational as Training and education of children through the eyes of teacher, characterology through the eyes of psychologist, criminology, treatment agencies. He also writes on various topics with the eyes of an intellectual who knows the truth of his country as municipality, sport, ad, university issue, our language, enhancement of cultural institutions and operation recommendations and journalism. These writings are enjoyable to read, and consciousness expanding writings.