Suudi Arabistan'daki mutavassıt (ortaokul) 1. sınıf tarih, coğrafya ve vatandaşlık eğitimi programları ile türkiye'deki 6. sınıf sosyal bilgiler eğitimi programının karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Department of Turkish Language and Social Sciences Educatıon, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: RESUL YAŞAR

Supervisor: Ali Yılmaz

Abstract:

Geçmişten günümüze kadar insanlık tarihi sürekli gelişme ve kendini yenileme süreci içerisindedir. Dünya üzerinde yaşayan toplumlar için kaçınılmaz bir gerçek olan bu sürecin oluşmasında en büyük görev eğitime düşmektedir.Ülkeler arasındaki sınırların kalktığı, günümüz dünyasında ülkeler toplumsal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamak için toplumun çekirdeği olan bireyin eğitiminin bu gelişimde büyük paya sahip olduğunu bildiklerinden kendi eğitim sistemlerini geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi'nin önemi burada ortaya çıkmaktadır.Karşılaştırmalı eğitim; en az iki farklı kültür ve iki farklı ülkenin eğitim sistemlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını tespit ederek, bu ülkelerin eğitim sistemlerine yararlı teklifler sunan bir bilimdir.?Suudi Arabistan'da Mutavassıt (ortaokul) birinci sınıf Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Eğitimi Programları ile Türkiye'deki altıncı sınıf Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının karşılaştırılması? adlı bu araştırmada, her iki ülkede uygulamada olan Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı ile Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Eğitimi Programları hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreçleri açısından incelenmiştir.İki ülkenin eğitim sistemlerinin karşılaştırıldığı araştırmada nitel araştırma tekniklerinden ?Doküman İnceleme ? kullanılmıştır.Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar özetle aşağıda verilmiştir:?Suudi Arabistan Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler dersi, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık başlığı altında üç ayrı ders olarak okutulmaktadır.?Suudi Arabistan Eğitim Sistemi'nin her alanında ülkenin yönetim şekli olan Teokratik Krallığın yönlendirici etkileri görülmektedir.?Her iki ülkenin eğitim programları incelendikten sonra iki ülkenin farklı eğitim felsefelerini benimsediği, Türkiye'nin eğitim programının yapılandırmacılık yaklaşımına uygun olduğu, Suudi Arabistan'da orta birinci sınıfta okutulan Peygamberin Hayatı ve Dört Halife Tarihi, Fiziki Coğrafya ve Vatandaşlık dersi eğitim programlarının ise dini motiflerin etkisinde kalmış davranışçı yaklaşıma uygun olduğu görülmüştür.?Türkiye'de bundan önce kullanılan program ile Suudi Arabistan'da şuan kullanılan program, devletin istediği vatandaş tipini yetiştirme hedefi açısından benzerlik göstermektedir. Bu durum, benzer vatandaşlık özelliklerine sahip vatandaş yetiştirme olarak algılanmamalıdır.ÖZETGeçmişten günümüze kadar insanlık tarihi sürekli gelişme ve kendini yenileme süreci içerisindedir. Dünya üzerinde yaşayan toplumlar için kaçınılmaz bir gerçek olan bu sürecin oluşmasında en büyük görev eğitime düşmektedir.Ülkeler arasındaki sınırların kalktığı, günümüz dünyasında ülkeler toplumsal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamak için toplumun çekirdeği olan bireyin eğitiminin bu gelişimde büyük paya sahip olduğunu bildiklerinden kendi eğitim sistemlerini geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi'nin önemi burada ortaya çıkmaktadır.Karşılaştırmalı eğitim; en az iki farklı kültür ve iki farklı ülkenin eğitim sistemlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını tespit ederek, bu ülkelerin eğitim sistemlerine yararlı teklifler sunan bir bilimdir.?Suudi Arabistan'da Mutavassıt (ortaokul) birinci sınıf Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Eğitimi Programları ile Türkiye'deki altıncı sınıf Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının karşılaştırılması? adlı bu araştırmada, her iki ülkede uygulamada olan Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı ile Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Eğitimi Programları hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreçleri açısından incelenmiştir.İki ülkenin eğitim sistemlerinin karşılaştırıldığı araştırmada nitel araştırma tekniklerinden ?Doküman İnceleme ? kullanılmıştır.Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar özetle aşağıda verilmiştir:?Suudi Arabistan Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler dersi, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık başlığı altında üç ayrı ders olarak okutulmaktadır.?Suudi Arabistan Eğitim Sistemi'nin her alanında ülkenin yönetim şekli olan Teokratik Krallığın yönlendirici etkileri görülmektedir.?Her iki ülkenin eğitim programları incelendikten sonra iki ülkenin farklı eğitim felsefelerini benimsediği, Türkiye'nin eğitim programının yapılandırmacılık yaklaşımına uygun olduğu, Suudi Arabistan'da orta birinci sınıfta okutulan Peygamberin Hayatı ve Dört Halife Tarihi, Fiziki Coğrafya ve Vatandaşlık dersi eğitim programlarının ise dini motiflerin etkisinde kalmış davranışçı yaklaşıma uygun olduğu görülmüştür.?Türkiye'de bundan önce kullanılan program ile Suudi Arabistan'da şuan kullanılan program, devletin istediği vatandaş tipini yetiştirme hedefi açısından benzerlik göstermektedir. Bu durum, benzer vatandaşlık özelliklerine sahip vatandaş yetiştirme olarak algılanmamalıdır.ÖZETGeçmişten günümüze kadar insanlık tarihi sürekli gelişme ve kendini yenileme süreci içerisindedir. Dünya üzerinde yaşayan toplumlar için kaçınılmaz bir gerçek olan bu sürecin oluşmasında en büyük görev eğitime düşmektedir.Ülkeler arasındaki sınırların kalktığı, günümüz dünyasında ülkeler toplumsal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamak için toplumun çekirdeği olan bireyin eğitiminin bu gelişimde büyük paya sahip olduğunu bildiklerinden kendi eğitim sistemlerini geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi'nin önemi burada ortaya çıkmaktadır.Karşılaştırmalı eğitim; en az iki farklı kültür ve iki farklı ülkenin eğitim sistemlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını tespit ederek, bu ülkelerin eğitim sistemlerine yararlı teklifler sunan bir bilimdir.?Suudi Arabistan'da Mutavassıt (ortaokul) birinci sınıf Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Eğitimi Programları ile Türkiye'deki altıncı sınıf Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının karşılaştırılması? adlı bu araştırmada, her iki ülkede uygulamada olan Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı ile Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Eğitimi Programları hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreçleri açısından incelenmiştir.İki ülkenin eğitim sistemlerinin karşılaştırıldığı araştırmada nitel araştırma tekniklerinden ?Doküman İnceleme ? kullanılmıştır.Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar özetle aşağıda verilmiştir:?Suudi Arabistan Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler dersi, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık başlığı altında üç ayrı ders olarak okutulmaktadır.?Suudi Arabistan Eğitim Sistemi'nin her alanında ülkenin yönetim şekli olan Teokratik Krallığın yönlendirici etkileri görülmektedir.?Her iki ülkenin eğitim programları incelendikten sonra iki ülkenin farklı eğitim felsefelerini benimsediği, Türkiye'nin eğitim programının yapılandırmacılık yaklaşımına uygun olduğu, Suudi Arabistan'da orta birinci sınıfta okutulan Peygamberin Hayatı ve Dört Halife Tarihi, Fiziki Coğrafya ve Vatandaşlık dersi eğitim programlarının ise dini motiflerin etkisinde kalmış davranışçı yaklaşıma uygun olduğu görülmüştür.?Türkiye'de bundan önce kullanılan program ile Suudi Arabistan'da şuan kullanılan program, devletin istediği vatandaş tipini yetiştirme hedefi açısından benzerlik göstermektedir. Bu durum, benzer vatandaşlık özelliklerine sahip vatandaş yetiştirme olarak algılanmamalıdır.ÖZETGeçmişten günümüze kadar insanlık tarihi sürekli gelişme ve kendini yenileme süreci içerisindedir. Dünya üzerinde yaşayan toplumlar için kaçınılmaz bir gerçek olan bu sürecin oluşmasında en büyük görev eğitime düşmektedir.Ülkeler arasındaki sınırların kalktığı, günümüz dünyasında ülkeler toplumsal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamak için toplumun çekirdeği olan bireyin eğitiminin bu gelişimde büyük paya sahip olduğunu bildiklerinden kendi eğitim sistemlerini geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi'nin önemi burada ortaya çıkmaktadır.Karşılaştırmalı eğitim; en az iki farklı kültür ve iki farklı ülkenin eğitim sistemlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını tespit ederek, bu ülkelerin eğitim sistemlerine yararlı teklifler sunan bir bilimdir.?Suudi Arabistan'da Mutavassıt (ortaokul) birinci sınıf Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Eğitimi Programları ile Türkiye'deki altıncı sınıf Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının karşılaştırılması? adlı bu araştırmada, her iki ülkede uygulamada olan Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı ile Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Eğitimi Programları hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreçleri açısından incelenmiştir.İki ülkenin eğitim sistemlerinin karşılaştırıldığı araştırmada nitel araştırma tekniklerinden ?Doküman İnceleme ? kullanılmıştır.Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar özetle aşağıda verilmiştir:?Suudi Arabistan Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler dersi, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık başlığı altında üç ayrı ders olarak okutulmaktadır.?Suudi Arabistan Eğitim Sistemi'nin her alanında ülkenin yönetim şekli olan Teokratik Krallığın yönlendirici etkileri görülmektedir.?Her iki ülkenin eğitim programları incelendikten sonra iki ülkenin farklı eğitim felsefelerini benimsediği, Türkiye'nin eğitim programının yapılandırmacılık yaklaşımına uygun olduğu, Suudi Arabistan'da orta birinci sınıfta okutulan Peygamberin Hayatı ve Dört Halife Tarihi, Fiziki Coğrafya ve Vatandaşlık dersi eğitim programlarının ise dini motiflerin etkisinde kalmış davranışçı yaklaşıma uygun olduğu görülmüştür.?Türkiye'de bundan önce kullanılan program ile Suudi Arabistan'da şuan kullanılan program, devletin istediği vatandaş tipini yetiştirme hedefi açısından benzerlik göstermektedir. Bu durum, benzer vatandaşlık özelliklerine sahip vatandaş yetiştirme olarak algılanmamalıdır.