Fakülte binalarının iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde yapılandırılması: bir devlet üniversitesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Esin Şentürk

Consultant: BÜLENT MERTOĞLU

Abstract:

İş sağlığı ve güvenliği; gerek teknolojik gerekse sanayi alanında yaşanılan gelişmelere paralel olarak günümüz dünyasında üzerinde önemle durulan; sektörlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak sürekli yenilenmek zorunda kalan dinamik ve multidisipliner bir bilim alanıdır. Bu araştırma; kamuya ait bir devlet üniversitesinin ana kampüsünde bireylerin gün içerisinde karşı karşıya oldukları risklerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ana hedefi; kamu binasında bulunan öğrenci, görevli veya personelin sağlıklarının korunması, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi; üniversite ortamından kaynaklanan tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesidir. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya genel bir giriş yapılarak çeşitli kavramlar tanıtılmaktadır. İkinci bölümde ise binaların yapımında uyulması gereken asgari iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat çekilerek güvenlik kültürü kavramından bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde örneklem olarak seçilmiş İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesinin ana kampüsünde öğrencilerin, çalışanların ve misafirlerin karşı karşıya oldukları riskler ve tehlikelere değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise; değerlendirme sonuçlarına göre üniversite yönetiminin alması gereken fiziksel, kimyasal ve ergonomik tedbirler açıklanmış ve bu tedbirlerin kalıcı olması için alınması gereken önlemler sıralanmıştır. -------------------- Occupational Health and Safety; In parallel with the developments in the field of technology and industry, we emphasized the importance of today's world. is a dynamic and multidisciplinary field of science, which has to be constantly renewed due to changes in sectors. This research; The purpose of this study is to examine the risks faced by individuals on the main campus of a public state university. The main objective of the study is; protection of the health of the students, staff or staff in public building, development of security measures; the elimination or minimization of hazards and risks arising from the university environment. It consists of four parts. In the first chapter, a general introduction will be introduced and various concepts will be introduced. In the second part, the concept of safety culture will be mentioned by drawing attention to the minimum occupational health and safety rules to be followed in the construction of buildings. In the third chapter, the sample and the risks and dangers of the students, employees and guests in the main campus of a public university in Istanbul are given. In the fourth chapter, the measures to be taken by the university administration will be explained according to the evaluation results.