Stajyerlik kavramının insan kaynakları yönetiminin eğitim ve geliştirme işleyişiyle ilgisi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Kenan Demir

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Staj, Stajyer, Eğitim, Geliştirme STAJYERLİK KAVRAMININ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN EĞİTİM VE GELİŞTİRME İŞLEVİYLE İLGİSİ VE BİR ARAŞTIRMA Çalışma hayatına ait giriş düzeyinde bilgilerin elde edildiği ve meslek adaylarına, mesleğin ve sektörün tanınması yönünde faydalar sağlayan staj süreci, işletmeler için önemli bir personel temin, eğitim ve geliştirme yöntemi olarak günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır. Bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen bu çalışmada, staj, stajyerlik, eğitim ve geliştirme konuları işlenmiş ve çalışma bir araştırma ile son bulmuştur. Bu tez çalışmasında, ilk iki bölümde araştırmanın konusu olan staj, stajyer, eğitim ve geliştirme konuları ile ilgili teorik çerçeve çizilmiştir. Üçüncü bölümde, araştırma yapılan şirketteki uygulamalardan bahsedilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise, tez çalışmamızla ilgili yaptığımız araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Keywords : Internship, Trainee, Training, Development ABSTRACT A RESEARCH ON THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT TRAINING AND DEVELOPMENT FUNCTION RELATION WITH THE TRAINEE CONCEPT Nowadays, process of internship is becoming increasingly important as a personnel supply, training and development methods. Benefits of this process for the candidates are that the entry – level information belongs to business life and recognition of the profession and the industry. This study is prepared based on this idea. Internship, trainee, training and development subjects are discussed and the study is concluded with a research. In the first two parts of this thesis, a theoretical frame of internship, trainee, training and development concepts which are the subject of the thesis are drawn. At third part, applications in the related firm are mentioned. At the fourth and the final part, research results which about the study are given.