Türk Romanında Sanatkâr Kahramanlar (1923-1960)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish Language And Literature, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Hüseyin Kaloğulları

Consultant: Sema Uğurcan

Abstract:

Türk romanında yazar/şair, ressam, heykeltraş, müzisyen, tiyatro sanatçısı kahramanları tespit ettikten sonra sanatın şahsiyet üzerindeki etkisi, toplum üzerindeki etkisi açısından eserler tek tek incelenmiştir.