Kutuplaşma teorisi'nin entegrasyonlar üzerinde incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: SİNEM GAYTANCIOĞLU

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Avrupa Birliği, Entegrasyon, Kutuplaşma Teorisi, Gunnar Myrdal, Backwash Etkisi KUTUPLAŞMA TEORİSİNİN ENTEGRASYONLAR ÜZERİNDE İNCELENMESİ İsveçli iktisatçı Gunnar Myrdal’a göre, gelişme düzeylerinde farklılıklar bulunan ülkelerin, mal ve faktör hareketlerinin serbest olduğu bir iktisadi entegrasyona girmeleri durumunda, serbest piyasa düzeni, bu ülkeler arasındaki gelişme dengesizliğini arttıracaktır. Böylece zengin ülkeler daha zengin, yoksul ülkeler daha yoksul duruma gelecektir. Myrdal’ın bu teorisi “Kutuplaşma Teorisi” olarak adlandırılmıştır. Mal ve faktör hareketlerinin serbest olduğu entegrasyonlardan birisi de Avrupa Birliği’dir. Ekonomik temeller üzerine kurulan Avrupa Birliği altı ülke tarafından 1957’de kurulmuştur. Avrupa Birliği, genişlemeler ile birlikte günümüzde 27 üyeli bir kurumsal bir entegrasyona dönüşmüştür. Bu entegrasyona üye olmak isteyen ülkeler, entegrasyonun gerektirdiği iktisadi kurallara uymak için çalışmalar yürütmüşlerdir. Üye olanlar da entegrasyonun gerekliliklerini yürütmeye devam etmişlerdir. Avrupa Birliği’ne sırasıyla 1973, 1981 ve 1986 yıllarında üye olan İrlanda, Yunanistan ve İspanya da bu entegrasyonun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmişlerdir. Bu ülkelerde Myrdal’ın Kutuplaşma Teorisi’nin geçerli olup olmadığı bu çalışmada incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda İrlanda, Yunanistan ve İspanya’nın Avrupa Birliği’ne üye olmasından sonra daha da fakirleşmediği, aksine bu ülkelerin ekonomik olarak daha da zenginleştikleri görülmüştür. Dolayısıyla, Myrdal’ın Kutuplaşma Teorisi, Avrupa Birliği’ne üye olan İrlanda, Yunanistan ve İspanya için geçersiz olduğu ileri sürülebilir. Keywords : European Union, Integration, Polarization Theory, Gunnar Myrdal, Backwash Affect. ABSTRACT THE ANALYSIS OF THE POLARIZATION THEORY ON THE INTEGRATIONS According to the Swedish Economist, Gunnar Myrdal, when the countries which have different development levels, started to be a member of a integration whose goods and factor activities are free, the development unbalanced of these countries will increase. Thus, the rich countries would be richer and the poor countries would be poorer. This theory of Myrdal is being named “Polarization Theory”. One of the integration that the goods and factor activities are free, is the European Union. European Union was established with economic basis in 1957 by six countries. Today, European Union was transformed to a instituional integration who has 27 members with enlargements. The countries who decided to be a member of this integration studied for adaptation to economic rules that the integration wants. The members who ara stil member of this integration, continued to adopt the economic rules. Ireland, Greece and Spain who were a member of European Union by the year of 1973, 1981 and 1986, completed the obligations that the integration wants. In this paper, the Polarization Theory of Myrdal is analysed on these countries. After analyses, it is seen that the countries who were a member of European Union, had not been poorer, on the contrary had been richer as economically. Consequently, it can be said that, Myrdal’s theory is unvalid for Ireland, Greece and Spain who are the members of European Union.