Database usage over GSM through SMS


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: English

Student: ULAŞ KARAKOÇ

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

Veritabanları günümüz hayatında önemli bir rol oynar. Hemen hemen herkes günlük hayatta ya da ozellikle iş hayatinda bir şekilde veritabanlarında saklanan bilgilere ulaşma ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç çok çeşitli yollarla giderilebilir. Telefon yolu ile banka çağrı merkezleri aranarak, banka hesabı hakkında bilgi alınabilir; öğrenciler interneti kullanarak sınav sonuçlarını öğrenebilir ya da şirketler çalışanlarına dağıttıkları diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla onların şirket veritabanlarına uzaktan ulaşmasını sağlar. Fakat bu servislere heryerden ulaşılamayabilir ya da çok nadiren bilgiye ulaşma ihtiyacı duyan kişiler için bilgisayar sahibi olmak pahalı bir yol olabilir. Bu çalışmanın amacı veritabanlarına uzaktan ulaşım için alternatif bir yol geliştirmektir. Bu çalışma ile veritabanlarına GSM üzerinden SMS mesajları aracılığıyla erişim sağlayan bir uygulmama geliştirildi. Böyle bir uygulama geliştirmek amacıyla, bilgisayar üzerinden SMS mesajı gödermek için gereken donanım; SMS mesajındaki kodlanmış bilgileri çözmek için mesaj yapısı; bir veritabanına başka bir yazılımdan ulaşıp içindeki tablo yapılarını okuma, verilere ulaşma ve onları değiştirme yolları araştırıldı. Bu araştırmalardan edinilen bilgiler ile izleyen özelliklere sahip bir uygulama geliştirildi: Kullanıcı veritabanına uzaktan erişen kullanıcıların veritabanındaki tablolara bilgi eklemesi, silmesi ve değiştirmesi için ya da sorgu aracılığıyla bilgi alması için uygulamanın bağlı olduğu veritabanı özelliklerine göre komut tanımlayabilir. Bu uygulamanın bağlı çalıştığı veritabanına uzaktan erişim ihtiyacı duyan kullanıcılar, uygulamada tanımlanan komutları içeren SMS mesajı göndererek veritabanındaki veriler üzerinde değişiklik yapabilir, ya da veri tabanı üzerinde sorgu yapıp sonuçlarını alabilirler. Geliştirilen uygulama SMS mesajı almak ve göndermek için bilgisayarın seri portuna bağlı bir cep telefonu kullanır. Bu uygulama Windows 2000 ortamında Borland C++ Builder kullanılarak geliştirilmiştir. Ocak, 2004 Ulaş KARAKOÇ (Mühendislik Yönetimi) In today's world, databases play important role in our lives. Almost everyone somehow needs to access some data stored in these databases in daily life or especially in business life. There are many ways of meeting this need. People can phone call centers to get information about their banks accounts, students can use internet to learn their grades, or companies give laptop computers to their mobile work force to provide access to corporate database. However, these services might not be accessible everywhere or it can be too costly for everyone, who needs to access data very infrequently to have computer. The aim of this study is developing an alternative way to access databases remotely. With this study a system which provides a generic interface to access variety of databases over GSM network via SMS, was built. In order to develop such an application, hardware requirements for SMS messaging over PC, structure of SMS message to decode information in it, methods to access databases from an external software to get its structure, to read and modify its data was searched. With the knowledge obtained as a result of this research, a new application with following functionalities was developed: The user can define commands according to the connected database for remote users to add, delete and update the records in tables or to run queries and receive their results. Remote users can modify the data in the database by sending an SMS containing defined commands in the application; or they can retrieve information from the application by sending an SMS containing defined query commands and required parameters. The application was developed in Borland C++ Builder in Windows 2000 environment and uses a GSM phone connected to the comport of the computer to send and receive SMS messages.