Sosyal sorumluluk kapsamında gıda bankacılığı sistemi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Züleyha Sayın

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA GIDA BANKACILIĞI SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA 21. yüzyılda sosyal sorumluluk işletmeler için stratejik öneme sahip bir farklılaşma kriteri olarak görülmekte bu sayede işletmeler ekonomik ve sosyal avantajlar elde etmektedir. Çalışmanın ana konusunu oluşturan gıda bankacılığı sağlık açısından tüketilmesinde sakınca olmayan ekonomik değerini kaybetmiş ürünlerin vakıf ve dernekler aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasını sağlayan bir sistemdir. Gıda bankacılığı yoksulluğun önüne geçebilmek adına Türkiye’de ve dünyada farklı şekillerde projelendirilerek uygulanmaktadır. Bir sosyal sorumluluk çalışması olan gıda bankacılığı sisteminin gelişmesi için devlet bu çalışmaya destek veren işletmeler için önemli avantajlar sunmakta aynı zamanda gıda ve ürün kayıplarının önüne geçerek israfı önlemeye çalışmaktadır. Yapılan çalışmada gıda bankacılığının Türkiye özelinde nasıl olduğu, işletmelerin bu sistem sayesinde nasıl avantajlar elde ettiği incelenmiştir. Bunun yanı sıra örnek olay incelemesi için seçilen Boğaziçi Vakfı Gıda Bankası, Türk gıda bankacılığı sistemini anlamak ve gelecekteki gıda bankası projelerine örnek teşkil etmesi açısından önemlidir. ABSTRACT FOODBANKING SYSTEM WITHIN THE SCAPE OF/CONTEXT OF SOCIAL RESPONSIBILITY AND ANALYTICAL INVESTIGATION In the 21st century “social responsibility” has been seen as a strategic differentiation program providing economical and social advantages for managements. The aim of the study is to show food banking system enabling NGO’s healthy and economically devalued foods to those in need. Food banking operates to avoid hunger and poverty via various types of projects around the world and privately in Turkey. Goverments give significant opportunities for development of food banking system that is worked as a social responsibility project. Also governments try to prevent wastage by avoiding lost of food and product. In this study, it is examined that how food banking system operates in Turkey and what kind of opportunities give the food banking system for the businesses. Moreover, it is asserted that the case study of Boğaziçi Vakfı Gıda Bankası is actually an important organization in order to understand Turkish food banking system and a good example for the further food banking projects.