Tapu arşivlerinde e-arşiv işlemleri : Altınordu (Ordu) Tapu Müdürlüğü örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Derya Duman

Consultant: REMZİYE TUBA KARATEPE

Abstract:

Bu çalışmada, kültürel mirasımızın dijitalleştirilmesine bir örnek olması amacıyla Altınordu Tapu Müdürlüğü Arşivinde dijitalleştirme çalışmaları ele alınacaktır. Bu maksatla, Altınordu Tapu Müdürlüğü personel yapısı ve arşivi hakkında kısa bir bilgilendirmeden sonra, dijital arşivleme çalışmalarına temas edilecektir. Daha sonra ise Altınordu Tapu Müdürlüğü'nde bir belgenin dijitalleştirme serüveninde hangi aşamalardan geçtiği ele alınacaktır. Bu aşamalar açıklanırken yeri geldikçe dijitalleştirme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken kalite standartlarına da değinilecektir. -------------------- In this study, digitization studies will be dealt with in Altınordu Directorate of Land Registry Archives in order to set an example for the digitization of our cultural heritage. For this purpose, after a brief information about the personnel structure and archive of Altınordu Land Registry Directorate, digital archiving works will be touched. Later on, in Altınordu Land Registry Directorate, the stages of a document in the digitalization adventure will be discussed. While explaining these stages, quality standards which will be considered in digitization studies will be mentioned.