Avrupa Birliği mali yardım politikası ve Türkiye-AB mali yardımlarının içeriği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: NUH EKREM YILDIRIM

Consultant: JALE ÇOKGEZEN

Abstract:

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE – AB MALİ YARDIMLARININ İÇERİĞİ İkinci Dünya Savaşı sonrası birleşme hareketlerinden biri olan Avrupa Birliği, kuruluş felsefesi olan “dayanışma” ilkesini uygulamaya koyarak kendi içinde ekonomik ve sosyal dengesizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Avrupa Birliği bu amaçla kendi üyelerine yapmakta olduğu mali yardımları, aday ülkelere ve aday olmayan diğer ülkelere de yaparak mali yardımların önemi ve çeşitliliği artmıştır. Hibe veya kredi şeklinde yapılan bu mali yardımlardan ülkemiz de, aday ülke olarak yararlanmaktadır. Bu çalışma ile Avrupa Birliği mali yardım politikası ve ülkemizin bu doğrultuda mali yardımlardan yararlanma süreci anlatılmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği mali yardımlarından en çok yararlanan üye ülkeler; Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İrlanda gibi az gelişmiş ülkeler olup, bu ülkeler yapılan mali yardımlar sonucu kayda değer ekonomik gelişmeler göstermiştir. Türkiye ise aday ülke statüsüyle yapılan mali yardımlardan yeterli ölçüde yararlanamamıştır. ABSTRACT EUROPEAN UNION FINANCIAL ASSISTANCE POLICY AND THE CONTENT TURKEY – EUROPEAN UNION FINANCIAL ASSISTANCE EU is the unificiation movement after World War II that aimed to disappear inequalities regarding economical and social imbalances as practicing “solidarity” principle which is the main philosophy of the establishment. With this purpose, EU expanded it’s contributions and contribution types not only towards the members but also the candidate and non-candidate countries .In this case, the importance of the contribution has been increased. As the candidate, our country has also been granted with these financial supports as donation or credit With this work, EU Financial assistance policy and process of benefiting from this financial assistance have been tried to explained. The candidate countries which have been benefiting from EU Financial assistances mostly are the underdeveloped countries Greece, Spain, Portugal and Ireland. The above mentioned countries have been remarkably developed as the result of having these financial assistances. However, Turkey could not have been benefited sufficiently from the financial assistance with the candidate country status.