Alevi çalıştaylarına yansıdığı biçimiyle Alevilerin toplumsal talepleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: ÖMER YAPRAK

Consultant: HALİL AYDINALP

Abstract:

Osmanlı devletinden Cumhuriyete modernleşme çabaları asker sivil bürokrasinin önderliğinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Batı kültürünün etkisinde kalan bürokrasi yine Batı standartlarında bir modernizm anlayışına duyduğu güvenle devleti ve toplumu çağdaşlaştırmak istemiştir. Bu süreç tavandan tabana doğru bir modernleşme şeklinde gerçekleşmiştir. İç ve dış şartların değişmesiyle toplumun kendisinin de bir aktör olarak sivrilmesi, yukarıdan modernleştirme sürecini aşağıdan modernleşme sürecine doğru yaklaştırmıştır. Bu anlamda, yüzyıllar süren edilgenlikten aktif bir özne olma yolunda ilerleyen toplum sisteme yeni aktörlerin dahil olmasını sağlamıştır. Bu sürecinde yine modernleşme eğilimlerinin içinde gerçekleştiği söylenebilir. Bu yeni aktörlerinden birisi olan Ak Parti diğer aktörlerinde seslerini yönetime taşımak için bir dizi çalışma yapmıştır. Bu çalışmalardan biri olan Alevi Çalıştayları, Alevi toplumunun sorunlarını ortaya koymak ve neler yapılabileceğini görmek açısından önemlidir. Alevi Çalıştayları bir taraftan örgütlü güç olarak hareket eden toplumsal grupların gücünü göstermesi bakımından diğer taratan örgütlü toplumsal grupların yeni Türkiye’nin oluşmasına yapacağı katkıyı görmek açısından önemlidir. ABSTRACT Efforts of modernization from Ottoman Empire to Republic were realized under the leadership of military-civil bureaucracy. In the last period of Ottoman Empire, bureaucracy,which was under the influence of Empire culture, had confidence in western modernismand wanted to adopt society and state to a condemporary country.This process took place as modernism from bottom up. The society becoming one ofthe main actors as aresult of the inner and outer conditions chamging lead to upper modernism process come closer to the bottom modernism process. By this means, the society, which is moving towards a more active role from a passiveness which had lasted for hundreds of years, allowed room for new actors tobe included in the system. It can be said again that this process also developed within a modernisim tendency. ‘Justice and Development Party’ which is one of these new actors did a series of studies in order to make the other actors heard by the government. Alevi workshops, one of these studies, are significant in terms of revealing the problems of Alevi society and seeing what could be done to handle these problems. Alevi workshops are also significant in terms of representing the power of social groups that act as organized power on one hand and displaying the contribution of these organized social groups to formation of new Turkey on the other hand.