Süreç İyileştirmede Altı Sigma Yaklaşımı ve Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Econometrics, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ZÜMRÜT SİNEM ÖZTÜRK

Supervisor: İlknur Esen Yıldırım

Abstract:

SÜREÇ İYİLEŞTİRMEDE ALTI SİGMA YAKLAŞIMI VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA (Yüksek Lisans Tezi) Zümrüt Sinem ÖZTÜRK MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ocak 2010 Bu tezde süreç iyileştirme tekniği olan Altı Sigma yaklaşımının otomotiv sektöründe sağlayabileceği iyileştirme üzerinde çalışılmıştır. Altı Sigma, uzun vadede hata oranını bir milyon adet ürün veya hizmette 3.4 adet hatalı ürün veya hizmete indirmektedir. Bu tezde yapılan uygulamada, otomotiv sektöründeki bir işletmenin çok katlı yedek parça deposunun günümüzün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre çok yönlü incelenerek yerleşim, kapasite kullanım ve verimlilik açısından optimize edilmesi amaçlanmıştır. Bu uygulamada katların birbiri arasındaki ve katlar ile atölye arasındaki hareketliliği, hem atölyeye verilen hizmet hızını ve kalitesini, hem de depo personelinin verimli çalışmasını sağlamak için Altı Sigma süreç iyileştirme tekniği kullanılmıştır. SİX SİGMA APPROXIMOTION ON PROCESS IMPROVEMENT AND AN APPLICATION ON AUTOMOTIVE SECTOR (M.Sc. Thesis) Zümrüt Sinem ÖZTÜRK MARMARA UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES January 2010 ABSTRACT In this thesis, it has been worked on amendment that Six Sigma approximation could provide in the sector of automotive. Six Sigma decreases the product or service at 3.4 faults in a million products or services on failure rate in the long term. In the application of the thesis, it was aimed that multistorey spare part depot of a business in the sector of automotive to be investigated sophisticatedly according to present conditions and demands, and to be optimized in terms of capacity usage and productivity. In this application, it has been used the Six Sigma technic of process amendment in order to provide the activities between the layers and the layers & atelier, the service ratio and quality being given the atelier, and also to work productively of depot personnel.