Türkiye’de konut değerlemesi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Safiye Ezgi Kokaçya

Consultant: GÜÇLÜ OKAY

Abstract:

Konut, insan yaşamında geçmişte sadece korunma ve barınma temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kavram iken günümüzde bu ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra yatırım amaçlı düşünülebilen iktisadi bir araç haline gelmiştir. Konut sektörünün ülkemizde lokomotif sektör olması, konut değerlemenin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Konut değerleme; kentsel yenileme projeleri, kredi işlemleri, kamulaştırma, özelleştirme, vergilendirme, miras paylaşımı gibi kamu ve özel sektörde çeşitli uygulama alanı bulmaktadır. Ayrıca konut değerleme, yatırımcıların ve finans kuruluşlarının yatırım tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Gayrimenkulün gerçek değeri, değerleme konusu mülkün hukuki, fiziki ve ekonomik yönlerinin, tarafsız, güvenilir firmalar ve uzmanlar tarafından incelenerek, uluslararası düzeyde kabul gören değerleme standartları ve değerleme yöntemleri ile belirlenmektedir. Araştırmacılara konut değerleme kavramını, konut değerlemesinde kullanılan yaklaşımları ve bu yaklaşımların uygulama alan ve yöntemlerini açıklamak bu çalışmanın temel amacıdır. Araştırmanın uygulama kısmında emsal karşılaştırma yaklaşımı, maliyet yaklaşımı ve gelir indirgeme yaklaşımı kullanılmıştır. Uygulama alanı İstanbul ili, Fatih ilçesi, Silivrikapı mahallesi olarak belirlenmiştir. Uygulama alanında bulunan taşınmazlar incelenerek değerleme konusu taşınmaz için yukarıda belirtilen yaklaşımlar çerçevesinde değer tespiti yapılmıştır. -------------------- While it used be a concept intended to meet only basic needs like protection and sheltering, housing has become a financial instrument that can be considered an investment in addition to meeting those needs nowadays. The fact that housing is a leading sector in our country has been increasing the significance of housing valuation day by day. Housing valuation has various field applications in state and private sectors such as urban renewal projects, loan transactions, expropriation, privatization, taxation and portion of inheritance. Moreover, housing valuation plays a crucial role in investment preferences of investors and financial institutions. The actual value of a real estate is determined by internationally accepted valuation standards and valuation methods implemented by objective and reliable corporations and specialists with legal, physical and economical aspects of the property taken into consideration. Explicating the concept of housing valuation, the approaches utilized in housing valuation, and the fields and methods of application for these approaches to researches is the main objective of this study. In the application part of the research equivalent comparison approach, cost approach and income reduction approach have been employed. Silivrikapi Neighborhood in Fatih District of the City of Istanbul has been chosen as the application location. The immovable properties in the application location have been investigated within the abovementioned scope and valuation of these properties has been made.