Yeni medyanın gelişmesiyle birlikte yazılı basında ortaya çıkan uygulamalar: Sosyal medyayı kullanımları üzerine bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: EMRE CEYLAN

Consultant: Emine Koyuncu

Abstract:

Dünyada gerçekleşen olaylar birçok iletişim aracı ile kamuoyuna ulaştırılmaktadır. Gelişen teknoloji ile çeşitlenen iletişim araçları, bu süreci hızlandırmaktadır. Son yıllarda, teknolojinin sağladığı olanaklardan biri olan sosyal medya ortamları, gelişen internet ağı ile birlikte, birtakım haberlerin kamuoyuna ulaştırılmasında kullanılmaya başlanmıştır. Yazılı basın mecralarının da sıklıkla başvurduğu sosyal medya araçları, bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırmada, yazılı basının, sosyal medyayı kullanım nedenleri, kullanım oranları ve okuyucuya ulaşma oranları etkileşim yönünden incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, araştırma kapsamına dahil edilen Hürriyet, Milliyet ve Yeni Şafak gazetelerinin sosyal medya araçlarını aktif bir şekilde kullandıkları sonucuna erişilmiştir. Yazılı basın araçlarının olumsuz niteliklerinden biri olan okuyucu ile etkileşimin sınırlılığının, yazılı basın organlarının sosyal medya araçlarını kullanması ile ortadan kalktığı sonucuna varılmıştır. Gazetelerin, özellikle Facebook ve Twitter sosyal medya araçlarını aktif bir şekilde kullandığı ve yayınlanan haberlerin belli bir alanda yoğunlaştığı görülmüş olup, sosyal medya aracı ve haber yelpazesinin genişlemesi ile daha fazla okuyucu kitlesine ulaşılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. -------------------- The events that take place in the world are transmitted to the public through many means of communication. Communication tools that are evolving with developing technology accelerate this process. In recent years, social media environments, one of the possibilities provided by technology, have begun to be used in the delivery of some news to the public along with the developing internet network. The social media tools that print press tools often refer to are the subject of this research. In the research, reasons for using the print press, social media, usage rates and readership reach were examined in terms of interaction. As a result of the survey, Hürriyet, Milliyet and Yeni Şafak newspapers, which are included in the scope of the research, reached the result that they actively use social media tools. The limitation of interaction with the reader, one of the negative qualities of the print press, has come to the end when the media of print press use social media tools. The newspapers have been actively using social media tools, especially Facebook and Twitter, and the news has been concentrated on a certain area, and the social media tool and the news fan have expanded to reach more readers.