Tasarımların korunması kavramının, ülkemiz endüstri tasarımının gelişimine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Industrial Product Design, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT ÇİFTÇİ

Consultant: HAKAN ERTEM

Abstract:

: Ülkelerin zenginlik kaynakları anlayışında gelişen dünya ile birlikte değişimler de olmuştur. Yer altı ve yer üstü zenginlik anlayışına , eğitimli insan kaynağı, sınâi* sektörleri, sınâici , tasarımlar ve buluşlar eklenmiştir. Bu yeni zenginlik anlayışının da diğer zenginlik anlayışları gibi hukuki olarak da korunması/savunulması gereklidir. Bu anlayış 1400’lü yıllarda başlayıp günümüzde daha fazla hız ve önem kazanmıştır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik şartlarından en önemlisi, ürün/hizmetlerinin yerel ve bölgesel alanlarda sahip çıkılmasıdır. Fikirlerin ve düşüncelerin tıpkı ürün/hizmetler gibi satıldığı bu dönemde, önem bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin egemenlik haklarından doğan anlayışla, her ülke kendine ait fikir, ürün ve hizmetleri korumak ve geliştirme hakkına sahiptir. Uluslararası arenada bu amaçla pek çok bölgesel ve yerel anlaşmaların ve çalışmaların olduğu gözlenmektedir. Türkiye bu çalışmaların dışında kalması, gelişmekte olan ekonomisini sekteye uğratacaktır. Kendi ürünlerinin, hizmetlerinin, fikirlerinin, buluşlarının, tasarımlarının sağlayacağı katma değerler için Türkiye kendi tasarımlarını, uluslararası arenada geliştirip korumalıdır. “Made in Turkey” patentli ürünlerin dünya ticaret pastasından daha fazla pay kazanması için, uluslararası tasarım hukuku alanında çalışmalara katılmalı ve kendi lehinde yön verici faaliyetler halinde bulunmalıdır. Summary : Same developments occured at the wealthy resources by the help of developing technologies. Educated human resouces , industry sector ,industrial designs and inventions added to underground and upperground wealthy all this wealthy must also be protected by laws. This idea took its resources from 1400 ‘s and it has become more important recently.. One of the most important rules of development is paying attention to products and services in local and regional areas. This importance becomes more definite these days when ideas and thoughts are sold like a product or service. All the countries have the right of protecting all the ideas , products and services they have . In the international area it has been observed that there are a lot of local and regional agreements and works by the means of this aim . Turkey ‘s being out of this works will spoil its developing economy. Turkey must protect its own designs in the international area for the profits of its products, services, ideas ,inventions and designs. In order to have wider place in the international trade markets with its products signed “Made in Turkey” ,Turkey must orginise activities which support its own profits .and participate the works in the area of international design sector.