Uluslararası deniz hukuku bağlamında doğu akdeniz münhasır ekonomik bölge uyuşmazlığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: İbrahim Özbilenler

Consultant: SELAMİ KURAN

Abstract:

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU BAĞLAMINDA DOĞU AKDENİZ MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE UYUŞMAZLIĞI Münhasır Ekonomik Bölge (MEB), uluslararası deniz hukukunun en son, ancak en kısa sürede gelişen konseptidir. Kıyı devletine, karasularının ötesinde yer alan deniz alanı, deniz yatağı ve toprak altında bulunan doğal kaynaklar üzerinde münhasır hak ve yetkiler sağlayan MEB rejimi, özellikle kapalı ve yarı-kapalı denizlerde kıyı devletleri arasında sınırlandırma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bir yarı-kapalı deniz niteliğindeki Doğu Akdeniz’de, yakın dönemde gelişen uygulamalar neticesinde bir sınırlandırma uyuşmazlığı yaşanmaktadır. Bu çalışma, söz konusu uyuşmazlık özelinde, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında geçerli uluslararası hukuk kural ve ilkelerini incelemektedir. Çalışmada sınırlandırma hukukunu oluşturan bu kural ve ilkeler, pozitif hukuk kuralları, uluslararası örf adet hukuku kuralları ve uluslararası yargı içtihadı çerçevesinde ele alınmaktadır. Benzer olaylarda olduğu gibi Doğu Akdeniz uyuşmazlığında da, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında geçerli uluslararası hukuk kurallarının yanı sıra, kullanılacak sınırlandırma yöntemi konusunda görüş ayrılığı yaşanmaktadır. Sınırlandırma yöntemine ilişkin olarak çalışmada, Uluslararası Adalet Divanı’nın ilgili kararları ışığında, üç aşamalı bir sınırlandırma yöntemi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler : Münhasır Ekonomik Bölge, Doğu Akdeniz, Uyuşmazlığı, Deniz Hukuku, Deniz Yetki Alanları, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması, Sınırlandırma Hukuku. ABSTRACT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW OF SEA, THE EASTERN MEDITERRANEAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE DISPUTE In the law of the sea, it is the Exclusive Economic Zone (EEZ) concept which has developed last but in shortest period of time. The legal regime of EEZ, while providing coastal states with exclusive rights and jurisdiction over the natural resources of the water column, sea bed and subsoil, it also entails the need for maritime delimitation between neighboring states, especially in the enclosed or semi-enclosed seas. As a result of some state practice took place recently, a maritime delimitation dispute arose in the Eastern Mediterranean which is one of the semi-enclosed seas of the World. This dissertation, examines the rules and principles of international law which effect the maritime delimitation under the circumstances of the Eastern Mediterranean Dispute. These rules and principles are addressed within the context of conventional rules, international customary law and the jurisdiction of international judiciary bodies. Similarly to some other maritime disputes, besides the rules and principles of international law which effect the maritime delimitation; the specific method of delimitation is also disputed in this case. Therefore, this study suggests a three-step delimitation method which is developed by the jurisprudence of the International Court of Justice and seems convenient for the case concerned. Keywords : Exclusive Economic Zone, Eastern Mediterranean, Dispute, Law Of Sea, Maritime Jurisdiction Areas, Maritime Delimitation, Delimitation Law.