Hz. Muhammed'in hayatı öğretim programının amaçlarının ve içeriğinin alan uzmanı görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: ŞENGÜL AKGÜL

Supervisor: NURULLAH ALTAŞ