Resmi ortaokullarda Balanced Scorecard geliştirilmesi ve bir model önerisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Taner TANOBA

Consultant: Ali Özdemir