Alman Dili ve eğitimi öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenme alışkanlıkları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Nagahan Yılmaz

Supervisor: RECEP RAGIP BAŞBAĞI

Abstract:

Otonom öğrenme yabancı dil öğretiminde ve ediniminde önemli bir didaktik yaklaşımdır. Otonom olabilmek için, öğrenci kendine uygun öğrenme stratejileri belirlemeli, öğrenme sürecini yönlendirmeli ve yapılandırmalıdır. Otonom öğrenmenin sağlanabilmesi için öğrencinin hazır oluşu ve motivasyon bilincinin arttırılması da gerekir. Bunun yanı sıra bu süreç öğrenme stratejileri – teknikleri, öz değerlendirme, öğrencinin farkında olması ile de desteklenmelidir. Özgün materyal ve çalışma kağıtlarının kullanımı da bu sürecin en önemli unsurlarındandır. Çalışmanın teorik bölümünde, otonom öğrenmenin nasıl desteklenmesi gerektiği, hangi araçların bu süreci güçlendireceği ve hangi stratejilerin kendi öğrenimini yönlendirmede gerekli olduğu irdelenecektir. Çalışmanın uygulama kısmında ise, 2012-2013 bahar döneminde Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin, öğrenme alışkanlıkları hakkında yaptığım çalışma hakkında bilgi vereceğim. Mevcut çalışma ampirik araştırma yöntemi ile desteklenmiştir. Ayrıca söz konusu çalışma, öğrencilerin üniversite eğitimi sürecine kadar edindikleri öğrenme alışkanlıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Sonuç bölümünde görüleceği üzere anket sonuçları değerlendirildiğinde, Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümündeki öğrenci profilinin nasıl olduğu ve öğrenme alışkanlıklarının neler olduğuna ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin büyük bir bölümünün, öğrenme stratejilerini ve motivasyon etkenlerini bilip tanıdıkları, yine çalışma süresini ve çalışma ortamını belirleyebildikleri tespit edilmiştir. Ancak öğrenme sürecinde zorluklarla karşılaşıldığında, öğrencilerin bu stratejilerden nasıl faydalanacaklarını tam olarak kavrayamadıkları ve bilemedikleri ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken bir diğer önemli husus ise öğrencilerin yeni öğrenme stratejileri konusunda oldukça isteksiz olduklarının görülmesidir. ABSTRACT Autonomous learning is an important didactic method in teaching and acquisition of foreign languages. For being autonomous, the student should determine appropriate learning strategies for her/himself. The student should conduct and structure the learning process. The readiness and motivational awareness of the student should be increased to ensure autonomous learning. Besides, this process should also be supported with learning strategies-techniques, self -assessment and student awareness. Using of authentic material and worksheet is the most important aspect of this process. In this part of study, it will be examined the meaning of these questions: how autonomous learning should be supported? What tools will strengthen this process and what strategies are necessary for autonomous learning? In the application part of the study, it will be given information about my study upon the learning habits of the students (n=117) who are studying in spring term of 2012-2013, at Department of German Language Teaching, University of Marmara. This study is supported with a survey. In addition, aforementioned study aims to ascertain the learning habits of the students that they had acquired till the university education. The profile of the students at the Department of German Language Teaching (University of Marmara) and the learning habits of the students are inferred from the survey results. Besides, it is ascertained that the majority of the students know and familiarize the learning strategies and motivation factors, again they could determine the studying time and studying environment but, they don't know how to benefit from these strategies when they have difficulties in learning process. Another striking result is that the students are reluctant to learn new learning strategies.