Çalışanların psikolojik sermaye düzeyleri ile algılanan örgütsel adanmışlık, iş stresi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkilerin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Labor Economics And Industrial Relations, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: TUĞÇE EDİNÇ

Consultant: Seçil Taştan