Uç değerler teorisini kullanarak koşullu risk ölçümlerinin tahmini ve döviz kurlarına bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Yasemin Kızılay

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

Küresel piyasalarda risklerin ölçülmesi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Klasik yaklaşım olan Riske Maruz Değer metodunun etkisi azalsa da, hala yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Riske Maruz Değer metodunun eksiklerini gözlemlemek ve kuyruğun ötesinde gerçekleşen değerleri ölçmek için daha etkili bir yöntem olan Expected Shortfall yöntemi incelenmiştir. Ekstrem olayların etkisi için de Uç Değer Teorisi dikkate alınmıştır. Değişen varyansın, seriler üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla GARCH yöntemi kullanılmıştır. Uygulama, iki bölüme ayrılarak durağan ve dinamik Riske Maruz Değer yapıları ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda Expected Shortfall tahmin değerleri, en tutarlı sonuç olarak değerlendirilmiştir. -------------------- Several methods are used in global market to measure the risks. Even the effect of Value at Risk method decreases, which is a classical approach, it is still a commonly used method. The more effective method, which is Expected Shortfall, is analyzed to observe the lacks of Value at Risk method and to measure the values accruing beyond the tail. Extreme Value Theory is also considered for the effect of extreme case. GARCH Method is used with intent to observe the effect of heteroscedasticity on series. By dividing the application into two sections, stabile and dynamic Value at Risk’s structures are separately estimated. As a result of the studies, Expected Shortfall’s imputed values are evaluated as the most consistent result.