Haydarpaşa Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane binası kalemişi programı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts Art Major, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Arif Sercan Pala

Consultant: Metin Erkan Kafkas

Abstract:

Çalışmada geniş bir kaynakça taraması yapılmış, tarihsel ve mimari dönüm noktaları ele alınmıştır. Sırasıyla Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma Hareketi, mimari akımlar, yapının mimarları ve Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nün tarihçesi, mimarisi ve kalemişi üslubu incelenmiştir. Kampüsün içerisindeki kalemişi süslemelerinin fotoğraf çekimleri yapılmış, desenler dijital programlar yardımı ile çizilerek arşivlenmiştir. -------------------- A wide range of literature was observed and historical and architectural turning points was noted. In order; the westernisation in Ottoman Empire , architectural movements, architects of the movements, history of Marmara Haydarpaşa campus, architecture and wall decoration was reviewed. Photoshoot of interior wall decoration and adornments were done and patterns were drawn and archived via digital programs.