UV ışınlarıyla sertleşebilen yanmaya dayanıklı poliüretan akrilat esaslı kaplama malzemelerinin sentezi ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: HATİCE BURCU HANAY

Consultant: SEVİM KARATAŞ

Abstract:

Sol-jel, organik-inorganik hibrit esaslı kaplama malzemelerinin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu kaplamalardaki çapraz bağların yapısı (Si-O-Si) kaplamaya yüksek aşınma direnci, darbe direnci ve dertlik gibi özellikler kazandırır. UV ışınları ile sertleştirilebilen sistemler; düşük enerji ihtiyacı, yüksek mekanik ve termal dayanım, hızlı kürleşme, uzun raf ömrü ve düşük viskoziteye sahiptir. Bu çalışmada, UV ışınları ile sertleştirilebilen, üstün termal ve mekanik özelliklere sahip, ayrıca yanma geciktirme özelliğine sahip üretan akrilat oligomerler sentezlenmiştir. Sol-jel karışımı ve vinil fosforik asit içeren üretan akrilat oligomer ile farklı konsantrasyonlarda hibrit kaplama malzemeleri hazırlanmıştır. Elde edilen kaplama malzemelerinin termal ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: UV ışınları, hibrit kaplama malzemeleri, yanmaya dayanıklılık ABSTRACT Sol-gel method is used widely for the preparation of coating materials which are based on organic-inorganic hybrid. In these materials, it is thought that the Si-O-Si inorganic backbone structure in combination with the level of cross-linking provides the high abrasion resistance, hardness, etc. UV curable coatings have lower energy consumption, better quality skills,fast curing speeds, long store-life and low viscosity. In this study, UV curable and flame retardant urethane acrylate oligomers that have high thermal and mechanical properties were synthesised. Different formulations were prepared by using the sol-gel mixture and urethane acrylate oligomer that include vinyl phosphoric acid. Thermal and mechanical properties of hybrid coatings materials was examined. Keywords: UV curing, hybrid coating materials, flame retardant