Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikaye ve romanlarında ev


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: Turgay Anar

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Tezimizde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikâye ve romanlarındaki ev olgusunu ele aldık.Çalışmalarımız sırasında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sırasıyla Mahur Beste,Sahnenin Dışındakiler,Huzur,Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanlarını inceledik.Aydaki Kadın romanını,yazar hayattayken hiçbir süreli yayında yayımlamadığından,incelememiz dışında tuttuk.Ayrıca Tanpınar'ın bütün hikâyelerini de inceledik.Bu eserleri incelerken,konumuzla ilgili olarak Tanpınar'ın diğer eserlerinden de yararlandık.Yararlandığımız bütün makale ve kitapların listesini kaynakça bölümünde gösterdik. Tezimizin giriş bölümünde,nazarî olarak ev olgusunu anlattik.Amacimiz,tezimizin fikrî alt yapisini belirginleştirmektir.Giriş bölümünün ikinci kisminda ise Tanpinar'in yaşadigi evleri,onun eserlerinden yararlanarak anlattik.Bu bölümde ayni zamanda Tanpinar'i taniyanlarin yazdiklarindan da faydalandik.Ikinci bölümde Tanpinar'in romanlarini inceledik.Üçüncü bölümde de yazarin bütün hikâyelerini degerlendirdik. Sonuç bölümünde,Tanpınar'ın incelediğimiz eserlerinde ortaya çıkardığımız sonuçları "Ev-İnsan (kahraman) İlişkisi,Ev-Zihniyet/Devir Değişmeleri,Mekânsızlar,Dekoratif Evler,Evle İlgili Benzetmeler,Rüyalardaki Evler" başlıkları altında açıkladık. Tanpınar'ın roman ve hikâyelerine tek tek baktığımızda,evlerin eserlerin doğal mekânı olmalarının yanı sıra özel bir dikkatle tasvir edildiklerini söyleyebiliriz. Roman ve hikâyelerdeki kahramanların dış görünüşleri,hayata bakışları ile evleri arasında kopmaz bir bağ vardır.Roman ve hikâyelerdeki bazı kahramanların belirli bir mekânları yoktur. Yazar,düşüncesini daha da somutlaştirmak istediginde evle ilgili benzetmeler yapmiştir. Hikâye ve romanlardaki kahramanlar,rüyalarında evle ilgili unsurlar görürler. SUMMARY In our study we focused on the house concept in Ahmet Hamdi Tanpınar's stories and novels.In this study we analyzed Mahur Beste,Sahnenin Dışındakiler,Huzur,Saatleri Ayarlama Enstitüsü in sequence we excluded one of Tanpınar's novels named Aydaki Kadın,because it was published until his death .We analyzed all of the stories of Tanpınar.We also made use of from Tanpınar's other works related with our subject matter while analyzing these novels and stories.We gave the names at all of the articles and books that we benefited from at the bibliography. We theoroticaly defined the concept of house in the introduction Part.Our aim was to make the theoritacl background of our thesis clear.In the second part of the ıntroduction(part) we wrote about the houses that Tanpınar had lived referring to his works.We also referred to the writings of people knowing him. In the second Part we studied Tanpınar's novels.In the third part we evaluated all of his stories. In the conclusion part we gave our results from the works of Tanpınar that we analyzed under the headings: "House-human (hero) relationship,Have-changes in beliefs/time period,homelesses,Decorative houses,Alterations related to house,Houses in dreams." When Tanpınar's novels and stories are analyzed it is possible to say that houses are not only the natural places of these works but also they are described carefully. There is an inseperable link between heroes' physical appearence points of views to life and houses in these novels and stories. Some of the heroes in these novels and stories do not have specific places. The auther makes similes about house when he wants to present his ideas more briefly. The heroes in the novels and stories dream about things related with house.